POLITIK Efter Kalla faktas granskning om Sverigedemokraternas trollkonton har nu Liberalerna valt att hoppa av det lokala samarbetet i Norrtälje. Detta blir det första kommunstyret som spricker efter granskningen.

Liberalerna har nu valt att avsluta sitt samarbete med Sverigedemokraterna i Norrtälje, vilket innebär att kommunstyret nu spricker. Detta beslut kommer efter Kalla faktas avslöjanden om Sverigedemokraternas trollkonton. Det blir därmed det första kommunstyret att spricka efter Kalla faktas granskning.

Norrtälje har styrts politiskt genom ett samarbete mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Under ett extrainkallat möte valde dock Liberalerna att lämna samarbetet.

— Att bedriva trollkonton som sprider desinformation som dessutom vänder sig till ungdomar är riktigt allvarligt. Det spelar inte någon roll om det är Putin eller Sverigedemokraterna, vi är lika emot båda, men just Sverigedemokraterna kan vi påverka i en mycket högre grad än Putin, säger Robert Beronius, kommunalråd för Liberalerna i Norrtälje.

Beronius säger även att Liberalerna nu kommer att ha en dialog med gruppledarna för samtliga partier utom Sverigedemokraterna om hur man nu ska göra framgent.

Under kvällen släppte även Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i Norrtälje ett gemensamt uttalande: ”Vi har nåtts av Liberalernas besked om att de avbryter samarbetet med SD, dagen efter det att våra fyra partiers gemensamma budget antagits av kommunfullmäktige. Då vårt samarbete vilar på ett avtal mellan fyra partier innebär detta att avtalet bryts”.

De skriver även att M, SD och KD kommer att ta fortsatt ansvar för styret av Norrtälje kommun fram till dess att de politiska förutsättningarna tydliggjorts.

Liberalerna i Norrtälje har redan tidigare hotat att avbryta det lokala samarbetet om SD inte garanterade att inga lokala partistöd skulle användas för att driva så kallade ”trollfabriker” och att partiet skulle visa insikt i problemet. SD lovade då Liberalerna att inte starta upp några nya anonyma konton, varken på lokal eller nationell nivå.