SVERIGEDEMOKRATERNA SD har lovat Liberalerna att inte starta upp några nya anonyma konton, varken på lokal eller nationell nivå. Detta efter att Liberalerna i Norrtälje hotat avbryta det borgerliga samarbetet i kommunen.

Sverigedemokraterna (SD) har meddelat att de inte kommer att starta fler anonyma konton på sociala medier. Beskedet kommer efter att Liberalerna i Norrtälje hotade att avbryta det lokala samarbetet med högerstyret om SD inte garanterade att inga lokala partistöd skulle användas för att driva så kallade ”trollfabriker” och att partiet skulle visa insikt i problemet.

Presschefen för SD, Oskar Cavalli-Björkman, bekräftade att beslutet gäller hela partiet, både på lokal och nationell nivå.

Enligt granskningen från Kalla Fakta identifierades 23 anonyma konton som SD använde. Partiets presstjänst hävdar dock att det endast handlar om dessa 23 konton, trots att interna samtal nämnde siffror på 50, 70 och 100 konton.

Liberalerna välkomnar beskedet från SD men vill fortfarande se ett förbud mot alla anonyma konton för partier. Partiledaren Johan Pehrson ser detta som ett steg i rätt riktning men anser att fler åtgärder behövs för att förhindra användning av så kallade ”false flag”-konton.