LÖGNPRESSEN. Förvirringen har varit stor under det senaste dygnet, då flertalet fake news-medier spridit en nyhet om ”skarp kritik från FN” mot Sverige, där landet målas ut som ett paradis för ”rasister” som hotar och förföljer minoritetsgrupper. Men bakom den så kallade rapporten ligger ett vänsterextremt nätverk som tack vare ett kryphål i lagen kan framstå som ett officiellt FN-organ.

Rubrik och ingress till SvD:s artikel om ”FN-kritiken”. Skärmbild: svd.se.

Det är i skrivande stund ännu oklart i vilken grad FN:s rasdiskrimineringskommitté är inblandad i den orwellianska rapport som just nu diskuterats flitigt på sociala medier, efter att bland annat Svenska Dagbladet (SvD) och Sveriges television (SVT) publicerat fake news-artiklar om hur ”FN riktar skarp kritik mot Sverige”.

Faktum är dock att det är FN-förbundet som ligger bakom den kritik som framförs mot Sverige. Namnet till trots är det så kallade FN-förbundet dock inte ett officiellt FN-organ, utan en organisation baserad i Sverige bestående av ett flertal aktivister på vänsterkanten. Med jämna mellanrum har dessa framfört kritik mot Sverige i ”rapporter”, och varje gång handlar det om hur landet är ett skräckvälde där rasister fritt tillåts attackera och hetsa mot minoriteter utan konsekvens.

FN-förbundet använder FN:s symboler, ger varandra titlar som ”generalsekreterare” och ”ambassadör” i syfte att mindre nogräknade läsare av lögnpressen ska tolka deras ord som tungt vägande. Detta snarare än den extremt vinklade propagandan med ursprung i kulturmarxistiska konspirationsteorier och verklighetsflykter som FN-förbundets så kallade rapporter de facto är.

Redan 2014 skrev Nya Tiders chefredaktör Vavra Suk en lång artikel som förklarade bakgrunden till bluffen med FN-förbundet. Även då spred lögnpressen fake news om FN-kritik mot det förment rasistiska Sverige. Så här skriver Suk om organisationen:

En diffus lagstiftning på området gör det möjligt för den extrema gruppen att använda namnet FN-förbundet. Detta eftersom Förenta Nationerna (FN) är en sammanslutning av länder. Vore Förenta Nationerna istället ett företag eller organisation skulle det röra sig om varumärkesintrång, säger en jurist som Nya Tider talat med. Vore FN en myndighet hade det också varit möjligt att hindra den vänsterextrema gruppen att verka under sitt bedrägliga föreningsnamn. Men eftersom FN är namnet på ett internationellt samarbete är det inte olagligt att använda varumärket så som FN-förbundet gör. Även om det får som resultat att politiska extremister kan utge sig för att representera det välkända Förenta Nationerna som många svenskar har högt förtroende för.

Namnet är inte det enda som föra tankarna till det riktiga FN. I den bedrägliga föreningen ger man sig bland annat titlar som ”generalsekreterare” och ”ambassadör”, man kallar sig ”FN”, har Internetadressen www.fn.se och visar en bild på det riktiga FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon strax under raden med egna representanter. Under kontaktuppgifter på sin hemsida blandar man omväxlande den egna föreningens och FN-pressekretariatets i New York.


Granskning Sverige konfronterar SVT efter fake news om FN-förbundet 2015.

Gång på gång har FN-förbundet alltså presenterat ”rapporter” och ”undersökningar” som – utan fakta eller statistik – visar upp alarmerande bilder över hur Sverige har spårat ut totalt med hatbrott och rasism. I samtliga ”rapporter” rekommenderar man Sverige att förbjuda ”rasistiska organisationer” och straffa oliktänkande som uttrycker sina åsikter. I regel är udden också riktad mot Nordiska motståndsrörelsen, så även denna gång.

Det tragiska i historien är också att så kallad mainstreammedia varje gång väljer att rapportera om det som om kritiken och rekommendationerna kommer från självaste FN. Ibland tycks det vara uppenbara misstag, att FN-förbundets rökridåer verkligen lyckas lura lögnpressens så kallade journalister. Men när det kommer till skribenter som SvD:s Gunilla von Hall, som skrivit över en handfull artiklar genom åren där FN-förbundet framställs som ett officiellt FN-organ, kan man inte dra någon annan slutsats än att man medvetet försöker lura sina läsare.

Det som är nytt denna gång är att man hävdar att FN:s rasdiskrimineringskommitté på något sätt ska ha ”godkänt” rapporten. Man länkar också till ett dokument på engelska som tar upp några av de frågor som FN-förbundet passionerat driver. Men allt är så diffust och orwellianskt att det fortfarande är ytterst oklart vad som egentligen försiggår.

Skulle det stämma att FN instämmer i FN-förbundets propagandistiska ”rapport” så visar det dessutom endast hur oseriöst den superglobalistiska organisationen arbetar. Det skulle alltså innebära att FN helt okritiskt väljer att anamma FN-förbundets påståenden, trots att organisationen sprider propaganda där man utnyttjar FN:s auktoritet på ett bedrägligt sätt för att slippa använda sig av fakta och statistik.

Skulle FN istället verkligen fråga svenskar hur de upplever samhällsklimatet skulle dessutom en bild av ett totalitärt samhällsklimat uppenbara sig, där människor fruktar att framföra kritik mot systemet, massinvandringen eller andra samhällsomstörtande fenomen. Där staten åtalar och dömer oliktänkande och där människor håller tyst av rädsla för social stigmatisering eller förlorade inkomster. Om svenskarna fick svara helt anonymt det vill säga.

På sociala medier är kritiken mot bland annat SVT hård. Trots massförfrågningar om att det statliga propagandaorganet ska förtydliga vad de menar med sin rapportering om FN-förbundet så framhärdar man i att ignorera elefanten i rummet.

Intressant att notera i sammanhanget är att just SvD och SVT har kommit med de mest bedrägliga artiklarna om FN-förbundet denna gång. Samma aktörer som nyligen gick samman med Sveriges radio (SR) och judiskägda Dagens Nyheter (DN) i en slags ohelig allians i och med det gemensamma projektet www.faktiskt.se. Tillsammans har dessa fyra mediajättar förlänat sig själva auktoriteten att avgöra vad som är ”fake news” och inte, där domsluten ska publiceras på den gemensamma sajten.

Själva har de beskrivit att syftet med faktiskt.se är att ”förhindra spridning av desinformation och öka medvetenheten om källkritik”. Frågan är nu om inte faktiskt.se kommer att gå till historien som en av tidernas mest ironiska sajter någonsin.

Läs mer om FN-förbundet i Nya Tiders artikel Blev du också lurad? – Det fanns ingen ”FN-rapport” om svensk rasism


  • Publicerad:
    2018-05-12 19:59