MEDIER. Kvällspressens annonsintäkter minskar mest, men problemet är stort även för dagspressen.

Den vikande trenden för lögnpressens annonsintäkter fortsätter. Mest tappar kvällspressen. Bara under det senaste året är annonsintäktstappet nästan 36 procent, rapporterar Samnytt efter att ha läst en sammanställning gjord av Sveriges mediebyråer.

Men alla former av press tappar annonsintäkter. Dagspress backar 14,9 procent, populärpress 21, 6 procent och fackpressen 10,2 procent jämfört med mars månad förra året.

Vice vd för mediebyrån IUM Jochum Forssell säger att man förra året hoppats på att det branta nedgången skulle plana ut. Istället har det blivit tvärt om och intäkterna minskar med accelererande hastighet.

Källa:
Fortsatt kraftigt ras för tidningarnas annonsintäkter


  • Publicerad:
    2019-04-10 20:35