POLITIK. De styrande Moderaterna i Staffanstorp trotsar återigen partilinjen och vill med hjälp av Sverigedemokraterna införa en plikt för nyanlända främlingar att lära sig svenska språket och svenska värderingar, samt ett förbud mot slöja i skolan. 

Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp. Bild: skärmdump Youtube.

På onsdagen ska M- och SD-styrda Staffanstorps kommun fatta beslut om en integrationsplan med en rad punkter om rättigheter och skyldigheter för nyanlända främlingar och hur dessa ska komma in i samhället.

Tre viktiga delar i planen är att kommunen vill införa en så kallad integrationsplikt, att kommunen ska tillhandahålla bostad till nyanlända i högst två år och att barn i förskola och skola inte ska tillåtas bära slöja.

Kommunalrådet Christer Sonesson (M) skriver i ett inlägg på Facebook att integrationsplikten ska ses som ett slags kontrakt mellan kommunen och den nyanlända. Den som bryter mot detta kontrakt kan förlora delar av eller hela sin rätt till ekonomiskt bistånd.

Plikten innebär bland annat att främlingar måste delta i SFI-undervisning, göra sig anställningsbara, ”lära sig förstå och respektera det svenska samhället och svenska värderingar” och söka och finna bostad på egen hand inom två år.

Slöjförbudet ser Christer Sonesson som ”ett led i det förebyggande arbetet mot hedersförtryck”. Enligt integrationsplanen ska kommunen inte heller tillmötesgå önskemål om exempelvis separata badtider för män och kvinnor eller könsuppdelad undervisning.

Staffanstorp är en av flera skånska kommuner där Moderaterna har gått emot sitt moderparti på det nationella planet och styr ihop med Sverigedemokraterna. Tidigare har det gemensamma styret väckt uppmärksamhet genom att förbjuda halal- och kosherslaktat kött i skolorna och genom att vägra ta emot återvändande IS-terrorister.

När regeringen 2016 beslutade att alla kommuner skulle tvingas ta emot och ordna med bostad åt nyanlända vägrade Staffanstorp att köpa in eller bygga särskilda bostäder, utan löste istället problemet genom att låta nyanlända främlingar och ”ensamkommande barn” bo i husvagnar och militärtält.

På onsdagen hålls voteringen om integrationsplanen i Staffanstorps kommunfullmäktige. Eftersom M och SD tillsammans har 23 av 41 mandat väntas förslaget gå igenom.

Källor:
Nya M-förslaget i Staffanstorp: Förbjud slöja i skolorna
Integrationsplan för Staffanstorps kommun


  • Publicerad:
    2019-05-29 09:55