VACCIN En klar majoritet av gravida svenskor undviker att ta coronavacciner, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten bekymrar sig för att gravida svenskor i stor utsträckning undviker coronavacciner. Tillsammans med läkemedelsverket ska man nu förmå mödravården att i sin tur pressa gravida att vaccinera sig.

Enligt Karin Pettersson, överläkare och sektionschef vid förlossningen vid Karolinska universitetssjukhuset råder det en viss oro bland kvinnorna. När de rådfrågar sin barnmorska rekommenderas de ofta att åtminstone vänta med sprutan, något som förargar Pettersson.

— Kvinnorna har till exempel frågat sin barnmorska hur hon själv skulle ha gjort om hon var med barn, och då har barnmorskan svarat att hon skulle vänta. Det är inte okej att vårdgivare låter sina privata åsikter påverka kvinnor på det sättet, säger hon till Dagens Nyheter.

Bland kvinnor som fött barn mellan maj och 13 oktober i år hade 47 procent fått en vaccindos och 43 procent hade tagit två doser, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Man konstaterar vidare att gravida vaccinerar sig i mindre utsträckning än andra kvinnor i samma åldersgrupp.

Västerbotten var den region där andelen gravida kvinnor hade vaccinerat sig som mest, uppåt 62 procent. Blekinges gravida var mest skeptiska, där hade endast 32 procent tagit någon spruta.