CORONA I samband med att coronarestriktionerna tas bort vill regeringen införa möjligheten att använda vaccinationspass för deltagande vid större sammankomster.

De flesta av de kvarvarande restriktioner som har implementerats i syfte att minska spridningen av covid-19 kommer att försvinna den 29 september, enligt ett besked från regeringen i början av september.

Detta innebär bland annat att deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar i hyrda lokaler tas bort,. Vidare tas de sista restriktionerna för restauranger bort samtidigt som Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån dras tillbaka för en ”successiv återgång till arbetsplatsen”.

Men redan när man gav besked om ”Steg 4” i sin avveckling av restriktionerna antydde regeringen att man skulle kunna komma att behöva implementera alternativa åtgärder som beredskap.

Nu har regeringen meddelat att man överväger införande av så kallade vaccinationspass vid större sammankomster. På regeringens hemsida skriver man:

Det kan finnas skäl att införa ett system med möjlighet att använda vaccinationsbevis. Det skulle kunna vara aktuellt då det av epidemiologiska skäl inte är möjligt att i slutet av september helt ta bort deltagartaken eller begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och platser för privata sammankomster

Vaccinationspasset ska alltså enligt förslaget användas ifall regeringen efter den 29 september inte anser att deltagartaket för allmänna och privata sammankomster går att ta bort. Man har därför inte fastslagit något datum för implementering av passet i dagsläget.

”Meningen med Regeringskansliets förslag är att få beredskap om det epidemiologiska läget trots allt utvecklas så att vaccinationsbevis behöver användas som en smittskyddsåtgärd”, skriver regeringen och antyder därmed att det kan komma att implementeras närsomhelst.

I vissa länder där man infört vaccinationspass används dessa vid betydligt fler tillfällen än stora tillställningar. I Frankrike får man exempelvis inte ens gå på en restaurang, köpcentrum, konsert eller ens i kyrkan utan att visa upp att man är vaccinerad, något som lett till vilda protester från fransmännen.