VACCINATIONSTVÅNG En domare i New York har inhiberat en frånskild faders rätt att träffa sin 3-åriga dotter – såvida han inte tar covidvaccinet. I en kommentar utvecklar domaren sitt förakt mot ”konspirationsteorier”.

I början av september uttryckte Evan Schein, en advokat som företräder modern i parets skilsmässomål, ”oro” rörande faderns vaccinationsstatus – och lyckades förmå den högt profilerade domaren Matthew Cooper att formellt dra in pappans besöksrätt tills han vaccinerat sig mot covid.

Enligt Cooper måste fadern underkasta sig detta krav, eftersom vaccinering har blivit en förutsättning ”för att på ett meningsfullt sätt kunna delta i samhällets vardag”.

Domaren fortsatte:

— Farorna med att på eget bevåg förbli ovaccinerad när man har tillgång till ett barn – medan covidviruset fortsätter att hota barns hälsa och säkerhet, kan inte underskattas.

Vaccinskepticism är grundat i konspirationsteorier

Avslutningsvis levererade Cooper en rejäl salva mot en minoritet som han uppenbarligen djupt föraktar:

— Beklagligen, och enligt min bedömning oförklarligt nog, har en betydande minoritet – efter att ha tillägnat sig desinformation, konspirationsteorier och grumlade begrepp om ’individuell frihet’ – avslagit alla böner om vaccinering.

Faderns enda valmöjlighet är att punga ut för det kostsamma PCR- testet varje vecka, utöver att han varannan vecka måste ta ett antigentest.

Domslutet hyllas av moderns advokat, som kallar det ”ett oerhört betydelsefullt beslut som belyser de extraordinära tider vi lever i och bekräftar att barnets bästa är det viktigaste av allt”.

En Skepsis grundad i egen erfarenhet

Faderns advokat Lloyd Rosen varnar dock för att domen statuerar ett fruktansvärt exempel.

Han kommenterade efter domen:

”Min klient är ingen konspirationsteoretiker…Han har betänkligheter när det gäller vaccinet. Han har hört om dess biverkningar. Han fick en gång en dålig reaktion på ett influensavaccin.”

Och han menar att domarens slutsatser är orimliga:

”Denne domare måste uppleva att 80 miljoner ovaccinerade amerikaner försätter sina barn i omedelbar risk eller skadar dem, och att rätten därför bör ingripa och avskilja dessa barn från deras föräldrar … Det är en absurd position att inta.”

Fadern har tidigare varit smittad av covid, vilket innebär att han har antikroppar som ger honom ett bättre skydd än vad vaccinet gör, men detta tas inte med i beräkningen här.

"Inget tvång föreligger – men…"

Som webbsidan summit.news tidigare har belyst, nekas idag patienter i akut behov av transplantat behandling med hänvisning till deras vägran att ta vaccinet.

Man anklagade då ansvariga myndigheter för att ha en agenda, där man gör allt man kan för att straffa ”refusniks” – samtidigt som man gör sken av att inget tvång föreligger.

När det kommer till hur ”vaccinationsvägrare” allt oftare behandlas av samhället idag, har paralleller dragits till systemet med ”sociala krediter” i Kina.

Där liksom här kan basala funktioner i livet nekas dem som väljer att utöva sin kroppsliga autonomi.