MÅNGKULTUREN. Malmö blir först ut i landet med ordningsvakter på en kyrkogård, där drog- och vapenhandel, prostitution och stölder gjort miljön farlig för personal och besökare.

Illustrationsbild. Foto: Lomita (CC BY-SA 3.0)

Den tilltagande brottsligheten på stadsnära kyrkogårdar i landet omfattar bland annat drog-, sprit-, sex- och vapenhandel samt gravstölder och attacker mot träd.

Polisen har nu beviljat att Sankt Pauli kyrkogårdar i Malmö görs till ett så kallat LOV-område, bevakat av patrullerande ordningsvakter utbildade av polisen.

— Polisen beviljade vår ansökan eftersom vi har haft olagliga handlingar nästan dagligen, säger kyrkogårdsmästare Rebecka Hansson till Sveriges Radio (SR).

I början av förra året tillkallade Malmös kyrkogårdsförvaltning polis, skolrektorer och politiker till ett stormöte.

Skälet var det tilltagande stök – innefattande grov brottslighet – som kyrkogårdspersonal i staden observerat och försökt bemöta på sina arbetspass.

— Allt det vår personal uppfattar som hotfullt ökar, kommenterade Rebecka Hansson.

Hon och kollegan Anna Jeppsson berättade på mötet om handel med narkotika, sprit och vapen, öppen prostitution och stölder av allt från metalldelar på gravstenar till minnesgåvor vid barngravar.

Riskbegravningar” – toppen på ett isberg
— Det har varit trassligt på kyrkogårdarna i Malmö länge. Sedan kom skjutningarna. Folk som dör i Malmö begravs oftast i Malmö. Kriminellt belastade människor har kriminellt belastade vänner, förklarade Anna Jeppsson och fortsatte:

— Det var en sådan gravsättning som fick bägaren att rinna över. Personal på gravsättningen befann sig i en miljö där människor stod med skottsäkra västar och spejade. Min personal såg även blottade handeldvapen vid själva sänkningen av stoftet i marken.

Arbetsledarna på kyrkogårdsförvaltningen insåg att fler riskbegravningar väntade och har skapat en utbildning för personalen, tillsammans med en tidigare polis.

På mötet betonades att ”riskbegravningar” ändå bara är toppen på ett isberg beträffande vad personal och besökare på Malmös kyrkogårdar får bevittna.

Problemen finns i vardagen. Och de handlar om handel med narkotika och sprit, om sexhandel och om stölder och ständiga sexuella trakasserier.

Anledningen till att rektorer bjöds in till mötet var att Malmös kyrkogårdar har blivit en allt vanligare mötesplats för ungdomsgäng.

Dessa deltar ofta i droghandeln på varierande sätt. Denna handel försiggår inte öppet, men blir påtaglig för den som vistas flera timmar om dagen på kyrkogården.

Efter stormötet förra året lämnade Malmös kyrkogårdsförvaltning förra våren så in en ansökan till polisen om att Sankt Pauli kyrkogårdar som första kyrkogårdsområde skulle utlysas till ett LOV-område med bevakning av ordningsvakter.

Denna ansökan har nu beviljats och ordningsvakter ska med start efter helgen tjänstgöra i området. Detta eftersom det, enligt lagtexten, ”finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse”.

LOV-områden i Malmö, drog- och sexhandel på kyrkogårdar i landets storstäder
I den mångkulturella högborgen Malmö är sedan tidigare Malmö Centralstation med tillhörande perronger ett LOV-område och från och med i sommar även Möllevångstorget med närmaste omnejd.

Ordningsvakter är utbildade av polisen och har vissa polisiära befogenheter, såsom att ingripa mot brott, omhänderta störande personer samt att avvisa sådana som riskerar utsätta andra för fara.

— Vi har valt att inte vara jättespecifika med vilka tider de kommer att vara här. Det kommer att vara vid oregelbundna tidpunkter och under sommarmånaderna ska de vara där fem dagar i veckan, kommenterar kyrkogårdsmästare Rebecka Hansson.

Problemet med grov kriminalitet på kyrkogårdar är inte begränsat till Malmö.

Enligt Svenska kyrkan florerar droghandel och prostitution på kyrkogårdar även i landets andra storstäder.


  • Publicerad:
    2021-04-30 17:50