FOLKUTBYTET. Den brittiske nationalisten och politiske aktivisten Mark Collett kommenterar i ett videoinlägg en ny rapport från den brittiska regeringen. Han befarar att målet är att pressa fram nya lagar som ska göra det olagligt att kritisera det pågåendet folkutbytet.

Vita britter väntas vara i minoritet i Storbritannien år 2066. Den brittiska regeringen gav via Kommissionen för att motverka extremism förra månaden ut en rapport, ”Operating with Impunity – Hateful extremism: The need for a legal framework”. Kommissionen vill ta fram nya lagar som gör det olagligt att kritisera den demografiska förändringen och avstyra alla försök från britterna att kämpa mot folkutbytet.

Den brittiske nationalisten och politiske aktivisten, internetprofilen Mark Collett, kommenterade på fredagen rapporten på sin Bitchute-kanal:

— Det här dokumentet är troligen den lömskaste, mest anti-yttrandefrihet och antivita rapport jag någonsin sett, säger Collett.

”Människorna på de här öarna ska hindras från att diskutera folkutbytet av dem själva”

— Rapporten, som skrivits av Sara Khan och Mark Rowley, vill pressa fram nya lagar som syftar till att ta ifrån ursprungsbefolkningen på de här öarna deras rättigheter och hindra dem från att diskutera och organisera sig mot folkutbytet av dem själva.

Collett fruktar att rapporten kan leda till ännu mörkare och allvarligare konsekvenser för vita britter. Redan på de första sidorna slås det fast att rapporten syftar till att:

  • Identifiera om det finns luckor i befintlig lagstiftning eller inkonsekvens i tillämpandet av lagen i samband med hatisk extremism; och
  • Ta fram praktiska rekommendationer som är förenliga med befintliga juridiska och mänskliga rättigheter.

— Den här rapporten handlar inte om att stoppa terrorism eller att hindra människor från att förespråka våld eller delta i olaglig verksamhet. Sådant finns det redan lagar mot, säger Collett.

Regeringen vill göra det kriminellt att kritisera invandringen

— Den här rapporten vill ändra nuvarande lagstiftning kring så kallade ”hatbrott” för att göra det kriminellt att uttrycka sådant som för närvarande är helt lagligt. Denna rapport vill förbjuda allt tal som kan medvetandegöra problemen som kan backas upp med fakta och data från regeringen själv.

I rapporten nämns Mark Collett och Laura Towler, som båda är involverade i det nationalistiska partiet Patriotic Alternative. Partiet beskrivs som en ”vit nationalistisk politisk grupp” och Collett och Towler omnämns på ett sätt som verkar beklaga att de med nuvarande lagstiftning inte kan dömas för något brott:

Deras beteende omfattas för närvarande inte av lagstiftning vare sig mot hatbrott eller terrorism, eftersom de varken hotar individer eller skyddade grupper eller uttryckligen uppmuntrar till våld eller terroristhandlingar. Det är dock vår uppfattning att deras aktiva spridning av en rasistisk vit makt-ideologi uppfyller vår definition av hatisk extremism.

— Med andra ord så agerar vi och vårt parti fredligt och demokratiskt på ett sätt som är helt lagligt, och det är därför de vill ändra lagen för att kriminalisera vårt budskap och tysta oss, säger Collett.

Han menar att avsikten är att ta ifrån ursprungsbefolkningen deras lagliga rätt att motsätta sig invandringen och bekämpa den demografiska utveckling som kommer att göra dem till en minoritet i sitt eget fädernesland.

”De vill helt uppenbart tysta människor som har en befogad oro”

Collett pekar även på att författarna till rapporten vill ta ifrån ursprungsinvånarna deras demokratiska rättighet att organisera sig i en grupp som baseras på att medlemmarna delar etnisk, religiös och kulturell bakgrund.

— Den brittiska regeringen vill helt uppenbart tysta människor som har en befogad oro, utmåla dem som extremister och i slutänden kriminalisera dem, säger Collett.

Han ser en fara i att spänningarna ökar om man förbjuder människor att ge utlopp för sina innersta känslor av oro på ett fredligt och politiskt sätt, inför de högst påtagliga problem som påverkar människor både nu och långsiktigt.

”Regeringen skapar i själva verket extremister”

— Regeringen bekämpar inte extremism, utan bara omdefinierar begreppet och skapar på så sätt i själva verket extremister, säger Collett och tillägger:

— Om de här rekommendationerna sätts i verket kommer regeringen att jämställa en kritisk diskussion om demografisk förändring med att engagera sig i ISIS eller att förespråka kvinnlig omskärelse. Det skulle ge regeringen och andra liberala och antivita grupper möjlighet att hävda att ett stort antal infödda britter är extremister, vilket skulle innebära att fler vita britter i absoluta tal skulle klassas som extremister än någon annan raslig eller etnisk grupp.

Kanske omdefinieras även begreppet ”terrorism” och den antivita propagandan ökas ännu mer

Collett befarar att detta kan bana väg för att omdefiniera ännu ett begrepp, nämligen terrorism. Det skulle då kunna ses som terroristhandlingar att uttrycka kritik mot regeringens politik, massinvandringen eller den demografiska förändringen på Twitter och andra sociala medier. Det skulle sedan även  kunna användas som ett kraftfullt verktyg för att rättfärdiga och öka den antivita propaganda som redan genomsyrar skolor, offentliga organisationer och privata bolag.

— Etablissemanget skulle på så sätt kunna kriminalisera miljoner vanliga människor och utmåla dem som extremister och terrorister, säger Collett.

”De kommer se till att ursprungsbefolkningen undergivet accepterar en framtid som hatad minoritet i sitt eget land”

— Om den här rapporten skulle leda till nya lagar, så kommer de lagarna inte bara att ta ifrån oss vår yttrandefrihet, utan de kommer också att rättfärdiga floder av antivit litteratur som ska få vita människor att avsky sig själva, sina förfäder och sin kultur. Den här kampanjen mot ”extremism” är inte bara ett sätt att tysta oss. Den kommer också att användas för att kriminalisera alla vita människor som är rasligt medvetna och se till att alla i ursprungsbefolkningen undergivet böjer sina huvuden och accepterar en framtid där de är föga mer än en hatad minoritet i sitt eget land.


  • Publicerad:
    2021-03-06 07:00