KULTURMARXISM. Miljöpartiets kvinnliga språkrör Märta Stenevi avslöjar i en intervju med Aftonbladets Anders Lindberg att hon tycker det är dags att vita kvinnor kliver av sina positioner till förmån för invandrade kvinnor. Hon menar även att det är farligt om fel parti får inflytande i ”demokratin” och fruktar att om SD får makten kan de gå så långt som att ta bort Pride-flaggorna.

Märta Stenevi. Foto: Carolina Bruseman (CC BY-SA 4.0).

I en podd-intervju i Aftonbladet med tidningens politiske redaktör, vänsterextremisten Anders Lindberg, menar Miljöpartiets kvinnliga språkrör Märta Stenevi att vi står inför att ytterligare minska svenskarnas inflytande över sitt eget land. Det är inte längre bara den ”den vite mannen” som måste degraderas, utan turen har kommit även till vita kvinnor som nu förväntas kliva av sina positioner för att ge plats åt invasionsstyrkan.

Vita kvinnor måste flytta sig för att ge utlandsfödda makt

Stenevi menar i ett resonemang om ”jämställdhet” att det bara finns en viss mängd makt som ska fördelas och att männen måste ”flytta på sig” för att kvinnorna ska få ”lika mycket makt” som männen. Sedan glider hon in på hur makten ska fördelas också ur ett mångfaldsperspektiv och ger då uttryck för att svenska kvinnor måste lämna över sin plats till förmån för utlandsfödda kvinnor:

— Ska kvinnor ha lika mycket makt som män så kommer män att behöva flytta på sig. Det här kommer att synas i nästa led när vi pratar om många andra mångfaldsaspekter: Ska utlandsfödda kvinnor få makt, ja, då kommer vita inrikesfödda kvinnor också att behöva flytta på sig, säger Stenevi.

Det framgår inte om Märta Stenevi är öppen för att själv flytta på sig och lämna sin plats åt någon kompetent invandrad kvinna – eller om hon anser att någon sådan kvinna inte finns och vad anledningen till det i så fall kan vara.

Vill att staten ska bestämma över familjers privatliv

Märta Stenevi, som själv bor i rikemansstadsdelen Limhamn i Malmö, representerar ”världens första feministiska regering”.

Hon berättar i intervjun att hennes parti inte är främmande för att låta staten ytterligare inkräkta på medborgarnas frihet för att med hänvisning till föräldrarnas ”kön” och jämställdheten bestämma vem av dem som ska få utnyttja föräldraförsäkringen och stanna hemma med barnen.

”Tyvärr finns det inget stöd i riksdagen” att genomföra sådana diktat nu, säger hon. Hon menar också att det är ”frihet” för kvinnor att tvingas ge sig ut på arbetsmarknaden och ser det som en framgång att så många kvinnor drivits ut i arbetslivet.

”Fel att låta majoriteten bestämma vad som är rätt och fel: De kan ta bort Pride-flaggorna”

Hon ger i intervjun även sin syn på demokrati och att det är fel att låta majoriteten bestämma vad som är rätt och fel, samt välja vad övriga ska utsättas för. Det är dock inte helt klart om detta endast gäller i det fall Sverigedemokraterna får inflytande.

Stenevi berättar även att om ett parti som SD får 20 procent av rösterna, så innebär inte det att de ska ha motsvarande mandat att genomföra sitt politiska program. Hon befarar nämligen att om SD får makten så kommer de att genomföra majoritetens önskemål och ”minska friheten” i Sverige och kanske gå så långt som att tona ner Pride-kulten och ”ta bort flaggorna”.

Säger hon vill öka människors frihet – men vill samtidigt minska deras valmöjligheter

Det kan intressant nog sammanfattas att Stenevi i intervjun menar att statens uppgift är att ge så mycket frihet som möjligt åt folket medan hon i samma intervju paradoxalt nog understryker att hon vill att staten ska inskränka människors frihet genom att bland annat yrka på att människor ska lämna över sina jobb till invandrare, bestämma vilken förälder som ska få vara hemma med sitt barn och avgöra vilka partier som ska få inflytande genom val.

 


  • Publicerad:
    2021-04-02 14:00