EKONOMI. Riksgälden måste skjuta upp sin prognos om landets lånebehov i väntan på Migrationsverkets nya siffror. Väntan på beskedet har fått den svenska marknadsräntan att stiga.

På grund av den ökade massinvandringen har den svenska statsobligationen ökat från 0,65 procent till 0,73 meddelade Riksgälden idag.

— Det är ingen jättelik rörelse, men det visar på lite ökad osäkerhet om vart budgeten är på väg, säger Olle Holmgren, ekonom på SEB.

Riksgäldens prognos skulle egentligen ha presenterats under onsdagen men nu vill man ha den till 28 oktober då man måste vänta in Migrationsverkets siffror.

— Vi strävar ju efter att ha så bra underlag som möjligt och det kände vi att vi inte hade. Därför var det rimligt att skjuta på vår upplåningsprognos en vecka, så att vi får ett bra beslutsunderlag även när det gäller migrationskostnaderna, säger Thomas Olofsson, avdelningschef på Riksgälden.

I den senaste prognosen från juni räknade Riksgälden med ett nettolånebehov för staten på 71 miljarder kronor i år och 25 miljarder 2016. Olofsson vill inte spekulera om det nu finns en risk för att prognosen höjs.

Källa:
Flyktingkrisen lyfter svenska räntor


  • Publicerad:
    2015-10-21 11:55