Dagens datum 24 november: Denna dag 1891 föddes Max Amann som var chef för det tidiga NSDAP:s ekonomi och sedermera skulle bli chef för den nationalsocialistiska pressen.

amann_frams

Max Amann föddes den 24 november 1891 i München. Han utbildade sig inom handel och arbetade med ekonomi när första världskriget bröt ut. Under kriget kom han att tjänstgöra som fältväbel i samma infanteriregemente som Adolf Hitler och de blev med tiden nära vänner.

1921 lyckades Hitler övertala Max Amann att gå med i NSDAP och ta över ledningen för partiets ekonomi som befann sig i kris. Amann hade redan ett bra jobb med goda framgångsutsikter så att sluta där och börja arbeta för partiet var ett svårt beslut. Detta beskrivs av Hitler själv i hans bok Min kamp i kapitlet Propaganda och organisation:

”Och lyckan var mig bevågen, såtillvida som den förde i min väg en man, vilken sedermera gjort rörelsen mycket stora tjänster både som tidningens och partiets ekonomiske ledare. År 1914, alltså i fält, lärde jag känna partiets nuvarande överste ekonomiske ledare, Max Amann, som då var min överordnade. Under de fyra år kriget varade, hade jag nästan ständigt tillfälle att iakttaga min blivande medarbetares utomordentliga duglighet, flit och skrupulösa samvetsgrannhet.

Under högsommaren 1921 befann sig rörelsen i en svår kris. Det var några av de anställda, som jag inte längre kunde vara tillfreds med, särskilt en hade berett mig de bittraste besvikelser. Då vände jag mig till min forne regementskamrat, som slumpen en dag förde i min väg, och bad honom, att han skulle bli ekonomisk ledare för rörelsen. Efter lång tvekan […] gav han slutligen sitt bifall, men på det uttryckliga villkoret, att han inte skulle behöva bli exekutionsbetjänt åt några okunniga kommittéer utan böja sig för bara en herre.

Han blev alltså rörelsens förste ekonomiske ledare, och hans utomordentliga förtjänst är det, att ordning och reda infördes i de olika partiföretagen. Han ägde en verkligt omfattande merkantil utbildning. Denna sunda ordning har förblivit ett exempel inom organisationen, och ingen underavdelning har kunnat nå upp till den, än mindre överträffa den. Men som alltid här i livet, blir överlägsen skicklighet ofta anledning till avund och agg. Det måste man naturligtvis vänta sig även i detta fall och tåligt ta med på köpet.”

Max Amanns insats för partiets ekonomi och organisation var av mycket stor betydelse för partiets utveckling. Han tog även över driften av NSDAP:s första tidning Völkischer Beobachter som under hans affärsmässiga ledning utvecklades från veckotidning till dagstidning. Han utnämndes även av Hitler till chef för Eher Verlag (som bland annat publicerade Völkischer Beobachter), som under Amanns ledning skulle bli mycket framgångsrikt och till slut bli Tysklands största förlag. Det var också Eher Verlag som publicerade Hitlers bok Mein Kampf.

amann2

Max Amann deltog i Hitlers kuppförsök 1923 och satt fängslad i sex månader. Han återvände dock direkt till den politiska kampen när han blev frisläppt. 1924 blev han invald i Münchens stadsråd för NSDAP.

1933 blev han invald i tyska riksdagen. Efter maktövertagandet samma år utnämndes han till president för Rikspresskammaren och fick därigenom en övergripande kontroll över stora delar av den tyska tidningspressen.

Det var också Max Amann som föreslog för Hitler att han borde byta namn på sin då ännu opublicerade bok till ”Mein Kampf”. Hitlers ursprungliga titel hade från början varit ”Fyra och ett halvt års kamp mot lögner, dumhet och feghet”.

Vid andra världskrigets slut tillfångatogs Amann av amerikanerna och blev senare dömd till 10 års fångenskap i arbetsläger, förlust av sin egendom och fråntagen rätten till pension. Han släpptes först 1953 och dog några år därefter den 30 mars 1957, 65 år gammal.


  • Publicerad:
    2013-11-24 23:08