Svenska motståndsrörelsen bedriver just nu en landsomfattande kampanj mot massinvandringen. Inom kampanjens ramar sprider aktivister och medlemmar dagligen flygblad runt om i Sverige för att upplysa folket om massinvandringens negativa aspekter och för att informera folket om det alternativ som Motståndsrörelsen utgör.

Utöver att sprida flygblad så hålls torgmöten på olika platser i landet, föredrag arrangeras, stora mängder affischer och klistermärken sätts upp och artiklar skrivs. Upplysningsarbetet pågår ständigt i alla möjliga former. Motståndsrörelsen arbetar minst sagt på bred front för att komma tillrätta med de problem som råder i dagens samhälle.

Hudiksvalls kommun däremot, de arbetar för en ökad invandring. Anledningen till detta är höjd i dunkel. Egentligen är det ingenting att förundras över, det är trots allt naturligt att systemets kuggar snurrar år det håll som systemets herrar vill att de ska snurra.

Den 2011-05-16 tecknade Hudiksvalls kommun ett avtal med staten om att ta emot 70-90 nyanlända invandrare per år (vilket även kommer generera så kallad anhöriginvandring etc.) under avtalets giltighetstid. Avtalet gäller tills vidare.

Hudiksvalls kommun må arbeta för massinvandring, men någon vettig förklaring till varför man väljer att göra detta och något hållbart argument kring vad som är så bra med massinvandringen tycks man inte kunna producera. Med andra ord är det precis som vanligt.

Med anledning av det avtal som tecknats mellan Hudiksvalls kommun och Staten valde Motståndsrörelsen i Hudiksvall att den 2012-02-23 skicka in ett medborgarförslag till kommunen för att försöka förmå kommunen att säga upp överenskommelsen.

”Vi tror givetvis inte att kommunen kommer att lyssna till vårt medborgarförslag, inte heller tror vi att systemet någonsin kommer låta sig förändras inifrån, utan vi inser att en revolutionär omdaning, där vi kan ersätta dagens system, vilket är i grunden fallfärdigt, med ett nytt är det som kommer att krävas”, säger Marcus Andersson som lämnat in medborgarförslaget.

”Vår förhoppning med medborgarförslaget är således inte att det skall gå igenom, utan snarare att den skall ge upphov till en debatt kring massinvandringen och att vi på så sätt kan väcka ytterligare några av våra slumrande folkkamrater.”

”Men även om nu förslaget inte skulle skapa någon debatt, utan går obemärkt förbi så är det inte helt bortkastat, då visar vi ändå politikerna att det finns ett motstånd mot deras vansinnespolitik och att vi ständigt synar deras brott mot folket.”

Här kan du se det inskickade medborgarförslaget i sin helhet.


  • Publicerad:
    2012-02-29 00:00