KOMMENTAR. Nordiska motståndsrörelsens ledare kommenterar i två artiklar domen, säkerhetspolisens vittnesmål och medias hets. Här är del två.

I första delen av denna artikelserie nämnde jag att domen mot vår medlem tycks ha påverkats av att SÄPO gjorde ett missledande uttalande om att denna typ av hagelvapen som polisen lyckats bygga ihop av utspridda rördelar i garage och bostad är ”ett utbrett fenomen” hos Nordiska motståndsrörelsens medlemmar. Jag skrev också att man grundar detta uttalande på tre uppgedda tidigare fall där denna typ av utrustning påträffats. Tre fall på 21 år för en organisation som är verksam i fem länder räknas alltså enligt SÄPO som ett utbrett fenomen.

SÄPO:s analytiker Ahn-Za Hagström vittnade under rättegången för att ge en bild av hur Nordiska motståndsrörelsen fungerar. Vittnesmålet är fullt av felaktigheter som med anledning av Hagströms förmodade kunskaper får anses vara fullt medvetna. Syftet kan antas vara dubbelt, man vill både ha vår medlem dömd på hårdast möjliga vis och ge uttalanden som lögnmedia och folkfientliga politiker kan citera från i framtiden.

Jag väljer att lyfta fram och bemöta en del av hennes uttalanden, båda ett par som är vilseledande gällande vår ideologiska syn och ytterligare några stycken som är minst lika felaktig, fast av organisatorisk karaktär.

Grundtanken är etniciteten eller det som NMR kallar för ras. De menar att människor kan delas in i olika raser och att det genomsyrar allt en människa gör. Effekten av detta är att det enbart är etniska svenskar som kan fatta bra beslut för Sverige.

Att människor kan delas in i raser är knappast något vi menar, utan något som både är högst vetenskapligt bevisat och dessutom självklart för en stor majoritet människor på jorden. Inte någon annanstans än i västvärlden förnekar man detta faktum. Vidare har vi aldrig påstått eller uttryckt vare sig att ”rasen genomsyrar allt en människa gör” eller att ”enbart etniska svenskar kan fatta bra beslut för Sverige”.

Att dina medfödda egenskaper, däribland rasliga, är av stor vikt för vem du är och framför allt för vem du kan bli är däremot en sanning som inte heller den är speciellt kontroversiell. Att vi önskar se ett etniskt homogent Sverige och Norden handlar knappast om att det ska kunna tas bra beslut utan istället om att uppnå harmoni och säkra vårt folks överlevnad och därmed även den biologiska mångfalden.

I första avsnittet av podcasten Ledarperspektiv kan du höra mer om ras:
Listen to ”Ledarperspektiv #1” on Spreaker.

Som gruppchef är man mer eller mindre ansvarig för de aktiviteter som genomför inom ett område… …Det görs genom olika typer av föreläsningar, samordning av aktiviteter oavsett om det handlar om flygbladsutdelningar och propagandaspridning eller om aktiviteter som skulle kunna rymmas inom hot och trakasserispannet.

Här är Hagström försiktig genom att lägga till ”som skulle kunna” då hon är medveten om att hon befinner sig på hal is. Egentligen är det alltså inget direkt felaktigt med uttalandet, för det mesta, beroende på vem du frågar, ”skulle nog kunna” tolkas som hot eller trakasserier. Det gör att uttalandet är missledande och onödigt. Nordiska motståndsrörelsen är en politisk organisation som kämpar för att de nordiska folken ska kunna säkra sin överlevnad och frihet, om detta kränker någon kan det knappast lastas på oss.

Det är traditionellt för Vitmaktmiljön att man vill inspirera till att uppmuntra, skola och peka ut en riktning för att få anhängare och sympatisörer att handla i enlighet med det. Att handla innefattar att begå våldsbrott på så sätt att den världsbild som NMR har är grundinställningen att Sverige är ockuperat av främmande makt, vilket motiverar våldsanvändning och till viss del vapenanskaffning.

Detta är en ren lögn då Nordiska motståndsrörelsen i sitt regelverk förbjuder medlemmar att begå offensiva våldshandlingar. Att vi däremot uppmuntrar våra medlemmar att använda sin lagstadgade rätt till självförsvar är något helt annat och kan mycket svårligen ses som att vi ”motiverar våldsanvändning”.

Kniv är något som fler anhängare mer eller mindre regelmässigt bär i självförsvararsyfte. Självförsvarstänket kommer utifrån uppfattningen av att Sverige är ockuperat av främmande makt och att man befinner sig i något slags krigsliknande tillstånd där den judiska världskonspirationen aktivt försöker förinta det man kallar folket, det svenska folket.

Även detta är mycket märkligt formulerat. Det stämmer att flera av våra medlemmar vidtar de åtgärder som krävs för att kunna försvara sig själva, sina familjer och sina kamrater i ett allt mer polariserat samhälle, men jag skulle faktiskt bli uppriktigt förvånad om jag fick höra att en enda medlem bar kniv för att försvara sig mot den judiska världskonspirationen.

Hon skulle säga att NMR är en våldsbejakande organisation utifrån att de inte tar avstånd från våld och utifrån inställningen att kampen ska föras vad den än må kräva. Det finns fler exempel de senaste åren på att anhängare och aktörer inom NMR använder våld. Både inom ramen för den parlamentariska satsningen och den revolutionära kampen. Exempel är de fällande domarna mot sprängattentaten i Västra Götaland 2015 och 2016.

Detta citat är intressant då vi kanske för första gången någonsin får en definition av vad det Orwellska uttrycket ”våldsbejakande” innebär, eller åtminstone vad det innebär enligt Ahn-Za Hagström. För att vara våldsbejakande räcker det alltså att man som förening uppmanar sina medlemmar till att vara verkligt aktiva och att man inte tar avstånd från handlingar som inte överhuvudtaget är kopplade till föreningen.

Med denna definition kan det bli mycket intressant om ett förbud mot våldsbejakande organisationer uppstår då detta skulle innebära antingen att ett mycket stort antal föreningar i Sverige skulle förbjudas, alternativt ytterligare en enorm inskränkning av yttrandefriheten genom att det inte bara blir förbjudet att yttra saker utan också att inte yttra saker, d.v.s. avståndstagande från olika handlingar.

Vad gäller Sprängdåden i Göteborg valde åklagaren att betona att dåden inte var sanktionerade av Nordiska motståndsrörelsen.

Våldsanvändningen och det revolutionära våldet ska inte ses som ett stort slutligt slag. NMR vill bli en faktor som samhället behöver förhålla sig till. De försöker påverka och diktera villkoren för vem som ska få höras och synas i debatten och vem som ska få utöva sina grundläggande fri- och rättigheter samt vem som ska få arbetsuppgifter och uppdrag. Att avskräcka folk från att skriva en viss artikel, delta på ett visst möte eller debattera en viss fråga är exempel på sådant. Detta gör de med hjälp av det skrämselkapital som organisationen bedöms ha. För att kunna bygga och upprätthålla skrämselskapitalet måste de utföra några former av våldshandlingar.

Att vi medvetet begår våldshandlingar för att hålla liv i ett skrämselkapital kan vara det mest anmärkningsvärda uttalandet Hagström gör under rättegången. Återigen, vi är en politisk organisation och vi nyttjar vår rätt till självförsvar när vi blir angripna. Om de mörkermakter som är ansvariga för att förinta vårt folk, eller dess lakejer i riksdagen och mediehusen, blir skrämda av detta är det inte något jag direkt skulle må dåligt över. De ska vara rädda för vår framväxt för det innebär att vi också kommer närmre dagen då de rätteligen ska få till svars för sina dåd, MEN att det skulle vara ett självändamål är en grov lögn.

SÄPO och även Ahn-Za Hagström brukar vanligtvis, även om de självklart inte på något vis är sympatiskt inställda till oss, försöka vara någorlunda professionella i sina uttalanden. Att de så här nära inpå valet väljer att framställa sig själva i nivå med David Baas och andra karriärlögnare i kvällspressen är högst intressant. Kanske vore det något för MSB att utreda? Nej, just det ja, de sitter ju i precis samma båt. Myndigheter som sysslar med valpåverkan i Sverige år 2018 tycks vara nära nog lika vanligt som det är i Zimbabwe, fast utan att Human Rights Watch och andra människorättsorganisationer lägger sig i då.

I detta fall har det förutom medielögner och förbudshets mot Nordiska motståndsrörelsen lett till att en familjefar fått ett betydligt hårdare fängelsestraff än han fått om han istället för att vilja rädda sin nation accepterat den nya världsordningen och varit en lydig slav.

Jag avslutar denna andra och sista del i artikelserien med att sända mina tankar till vår fängslade kamrat, en politisk fånge i demokraturen Sverige. Ge honom gärna ditt stöd genom att skänka en slant till Nordiska motståndsrörelsens fånghjälp.


  • Publicerad:
    2018-09-06 22:24