INRIKES. Säpo säger att Ryssland och islamistisk terrorism utgör de största hoten mot rikets säkerhet.

Säkerhetspolischefen Klas Friberg pekar ut Ryssland som det största ”underrättelsehotet” mot Sverige. De ska dock inte vara intresserade av att föra krig mot landet.

— Jag tycker att det är viktigt att framhålla att till exempel Rysslands avsikt inte är att föra krig med Sverige. Deras avsikt är att påverka och destabilisera, utan att Sverige når höjden, vad gäller höjd beredskap av krig, sade Klas Friberg på konferensen Folk och Försvar på tisdagen.

Förutom Ryssland pekas även Kina och Iran ut.

— I nuläget utgör Ryssland det största underrättelsehotet, men såväl Kina som Iran bedriver underrättelseverksamhet inom flera områden. Deras mål är långsiktiga. De är uthålliga och de har kapacitet, sa Klas Friberg.

Gunnar Karlson, som är chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must, sa i ett tal under konferensen att Sverige ensamt inte står i fokus för hoten.

— Det är inte Sverige som står i fokus för deras överväganden. Hoten mot oss är inte isolerade fenomen och bör inte betraktas som sådana. Vi är i väldigt stor utsträckning del av en bredare hotbild, sa Karlson.

Islamistisk terrorism största inhemska hotet
Säpo meddelar samtidigt att terrorhotnivån fortsatt ligger på en trea på en femgradig skala samt att det största terrorhotet kommer ifrån islamister. För att motverka ”extremistmiljöerna” – där Nordiska motståndsrörelsens helt lagliga parti och organisation ingår – avslöjar Säpo att man ska behandla medlemmar som kriminella.

— För att möta hotet från terrorismen kommer Säkerhetspolisen framöver att arbeta ännu mer strategiskt för att begränsa extremistmiljöernas tillväxt. Det kan handla om att omhänderta personer som utgör ett säkerhetshot eller i samarbete med andra myndigheter hårdare arbeta för att dessa individer ska lagföras för andra brott – eller få sina möjligheter beskurna, säger Klas Friberg.

Källor:
Säpo: ”Rysslands avsikt är inte att föra krig med Sverige”
Omfattande arbete krävs för att minska gapet mellan hot och skydd


  • Publicerad:
    2019-01-15 20:30