ÖSTRA GÖINGE. Migrationsverket har beslutat sig för att anmäla Östra Göinge kommun efter att de nekat att ta emot flyktingbarn.

Den skånska kommunen Östra Göinge har nekat att ta emot tre av fem flyktingbarn som anvisats till dem. För detta anmälde Migrationsverket dem till Inspektionen för vård och omsorg.

Vid årsskiftet trädde en ny lag kraft som gör gällande att alla kommuner ska ta emot flyktingbarn om behovet finns. Enligt lokala medier ska flera kommuner ha sagt ifrån när dessa inte haft möjlighet att uppfylla kravet men aldrig ska någon kommun ha nekat flyktingbarn plats, förrän nu.

Migrationsverket anser att kommunerna har haft tillräckligt lång tid på sig att förbereda sig på lagändringen och väljer nu därför att anmäla Östra Göinge kommun.

Källa:
Kommun vägrar ta emot flyktingbarn


  • Publicerad:
    2014-01-25 20:55