MASSINVANDRING. Migrationsverket har konstaterat att de behöver 20 000 boendeplatser för asylsökare nu under våren. Detta under förutsättningen att antalet asylsökningar inte ökar drastiskt.

Migrationsverket har konstaterat att de måste hitta 20 000 nya boendeplatser för ”nyanlända” under våren.

— Det är under förutsättning att antalet asylsökande inte ökar drastiskt, säger Jan-Olov Wallin, biträdande operativ chef på Migrationsverket.

Boendesituationen att vara ansträngd under våren och det finns stor risk att den åter igen kan bli ”mycket ansträngd” under hösten, konstaterar myndigheten.

I dagsläget finns det runt 7 200 platser som Migrationsverket tagit fram genom att tillfälligt minska boendeytan per person till tre kvadratmeter i tillfälliga boenden. Till sist finns det ytterligare omkring 3 000 platser som behöver ersättas.

— Det rör sig om platser i boenden som håller dålig kvalitet eller som ligger illa till, till exempel långt från affärer och annan service, säger Wallin.

Till våren träder den nya lagen om att kommunerna måste ta emot nyanlända med upphållstillstånd i kraft.

— Den 1 mars träder den nya lag i kraft som innebär att kommunerna ska ta emot de människor som har uppehållstillstånd. I dagsläget rör det sig om över 10 000 personer som fortfarande finns kvar i våra boenden. Vi räknar med att det under året kommer att kunna frigöra en hel del platser i våra asylboenden, säger Magnus Gustavsson, tillförordnad chef för avdelningen för verksamhetsstöd.

Källa:
Drygt 20 000 nya boendeplatser behövs under våren


  • Publicerad:
    2016-02-12 10:00