MASSINVANDRINGEN. Läget är bortom ansträngt menar man på Migrationsverket och lättar därför nu på reglerna för asylboenden. Det är nu möjligt att hyra ut husvagnar som asylboende till verket.

husv

Nu tillåter Migrationsverket att det kan anordnas asylboende i så kallad tillfällig konstruktion. Det kan bland annat innefatta husvagnar.

— Det är inte så att vi letar efter husvagnar, däremot så tillåter vi när vi upphandlar asylboendet att man ordnar det i tillfällig konstruktion och en husvagn kan vara en tillfällig konstruktion, säger Per Karlsson som är boendesamordnare för område Mitt på Migrationsverket.

Dock gäller fortfarande kraven på bland annat ventilation, hygien och brandskydd. Anledningen till sänkningen av kraven för upphandling av asylboende uppges vara att massinvandringen nu ligger på bristningsgränsen.

— Vi är bortom ansträngt men vi klarar det dag för dag, avslutar Karlsson.

Källa:
Husvagnar kan bli aktuella som tillfälliga asylboenden


  • Publicerad:
    2015-12-08 17:40