USA. President Barack Obama har nu beslutat om en omfattande invandringsreform som ger miljontals illegala invandrare amnesti.

Obama är en stor vän av Israel och hans största bidragsgivare i förra valet var den judiska banken Goldman Sachs.

Obama är en stor vän av Israel och hans största bidragsgivare i förra valet var den judiska banken Goldman Sachs.

USA:s president, Barack Hussein Obama, har nu utfärdat ett exekutivt direktiv som beskrivs som den största invandringsreformen i USA sedan mitten av 1980-talet. Reformen innebär att illegala invandrare som uppehållit sig utan tillstånd i USA i över fem år, samt illegala invandrare som är föräldrar till barn som fötts på amerikansk mark, inte ska utvisas förutsatt att de inte begått några andra brott än att illegalt invandra till USA. Istället ska dessa illegala invandrare kunna ansöka om arbetstillstånd i USA som ska gälla i tre år.

Totalt uppskattas det att det finns 11 miljoner illegala invandrare i USA och fyra miljoner av dessa beräknas leva upp till kriterierna för Obamas invandringsreform. Sedan tidigare har också över en miljon illegala invandrare fått amnesti trots det stora folkliga motståndet mot dessa reformer.

I talet där president Obama meddelade hur den nya reformen skulle se ut påstod presidenten att det inte är realistiskt eller amerikanskt att utvisa miljontals illegala invandrare. Obama citerade också ur Bibeln och berättade en snyfthistoria om en enskild illegal invandrare samt kom med positiva generaliseringar där illegala invandrare framställdes som arbetsvilliga och samhällsnyttiga.

Republikaner och andra kritiker menar att Obamas reform kommer leda till en ökad illegal invandring då utlänningar ser att det på sikt kan löna sig att bryta mot USA:s invandringsregler. Vidare anklagas Obama för att agera odemokratiskt och mer bete sig som en kung eller kejsare än en amerikansk president då han på egen hand genomför dessa förändringar utan att förankra beslutet i kongressen.

Obama förnekar att reformen är en amnesti, men det är svårt att se hur det ska kunna kallas något annat när reformen i praktiken innebär att illegala invandrare får stanna i landet utan att utvisas eller dömas för sitt brott.

Källa:
Obama to press ahead on immigration, amid Republican anger


  • Publicerad:
    2014-11-23 15:45