INRIKES Härvan kring den spionmisstänkte iraniern växer, nu har hans bror gripits misstänkt för brott.

Den senaste tiden har en misstänkt spionerihärva uppmärksammats. En iranier vid namn Peyman Kia, som tillåtits arbeta för exempelvis den skamfilade myndigheten Säkerhetspolisen och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), misstänks ha spionerat under tio års tid. Så här har Nordfront tidigare rapporterat om saken:

I september häktades iraniern Peyman Kia på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Det framkom fort att mannen länge arbetade på Säkerhetspolisen (SÄPO) där han ingick i myndighetens stabsledning. Nu avslöjas också att den misstänkte mannen även har arbetat på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).

Mellan 2011 och 2014 arbetade Kia på MUSTs avdelning som kallas Kontoret för särskild inhämtning (KSI), där man bland annat rekryterar spioner och sänder ut hemliga agenter. Vidare beskrivs enheten använda sig av ”särskilda metoder”.

Nu har även Peyman Kias yngre bror gripits misstänkt för spioneri. Denne har dock inte arbetat för några myndigheter utan istället varit verksam inom den privata sektorn.