FINLAND. Motståndsrörelsen i Finland har publicerat följande text efter fredagens terrordåd i Åbo. Artikeln visar varför vi inte kan lita på varken polis eller politiker, utan måste ta saken i våra egna händer.

Den mångkulturella terrorn skördar åter liv – nu även i Finland. Enligt ögonvittnen knivhögg en ”utländsk man” slumpmässigt människor mitt i Åbo igår. Vem borde man tacka för det här den här gången? Finns det någon politiker som vill ta på sig ansvaret?

Kan man hitta en enda beslutsfattare eller tjänsteman som har några tankar om hur man borde lösa dessa ständiga problem med terrorism? Inte? Det var ju överraskande.

Terrorismen har redan blivit så vanlig på Europas gator att myndigheterna själva har börjat ge anvisningar om vad man ska göra ifall man hamnar mitt i ett terrordåd, istället för att göra någonting åt problemet. Inte för att man kan lita på polisen heller: När terrorister i början av juni med bil körde in i en folksamling och därefter satte igång med att knivhugga människor, så sprang de närvarande poliserna enligt ögonvittnen iväg. Samtidigt som vita britter mördas i mångkulturens namn på sitt eget lands gator, så flyr polisen. Man kommer att tänka på en video från april som visar hur elva brittiska poliser flyr från en invandrare som är beväpnad med något slags tillhygge.


Brittiska poliser flyr rasfrämlingarnas aggression.

Kanske kan man söka orsakerna till polisens handfallenhet på mångkulturens altare djupare. År 2014 avslöjades det att åtminstone 1400 barn blivit våldtagna i den engelska staden Rotherham, och att polisen inte lade sig i det, av rädsla för att bli stämplade som rasister. Våldtäkterna hade pågått i sexton år. Om man inte ens hindrar våldtäkter av barn, varför skulle polisen bry sig om när människor blir mördade på gatorna? Om man låter bli att slå en mördande muslim med batongen så blir man i alla fall inte kallad för rasist. Englands polis har andligt klätts av i så hög grad, att den inte längre orkar bry sig om ens de värsta hemskheter.

Ser det bättre ut vad gäller polisen i Finland? Polisledningen gör i alla fall allt i sin makt för att ta självaktningen och även de svagaste patriotiska känslor från den finska polisen. Samtidigt som människor knivhöggs i London i början av juni, så muttrade man i Finland om att polismän diskuterat sina vardagliga upplevelser i en Facebookgrupp. I samband med diskussionerna blev det klart att även finska polismän kan ha hjärnorna på plats och så pass öppna ögon att de inser invandringens negativa effekter. Men det kan ju inte polisledningen acceptera: Polismästaren Seppo Kolehmainen informerade att polisledningen skulle börja utbilda polisen angående sociala medier, och att alla poliser måste delta i utbildningen oavsett deras ställning i organisationen. Vi vet nog alla vad huvudsyftet med denna utbildning är.

Samtidigt som de mångkulturella bomberna briserar på Europas gator, så ger man sig också på polisen i de mångkulturella ghetton som finns runtom i Europa. Aktningen för de blåklädda lagväktarna sjunker i folkets ögon, och polisledningen blir bara ännu mer galnare i sin dyrkan av mångkulturen. Men ingen i polisorganisationen orkar bry sig om att forska i orsakerna till varför bomberna detonerar och kollegorna allt oftare tvingas fly från utomeuropeiska berikare. Istället jagar den fanatiska polisledningen – som helt tycks glömma de problem som deras kollegor i yttre tjänst upplever – efter vanligt folk och fortsätter transformationen av Europa till en polisstat. Polisen kommer inte att skydda vanligt folk från mångkulturen; polisen strukturerar sin organisation för att skydda eliten från folket (samt från mångkulturen).

Motståndsrörelsen anordnade nyligen självförsvarsutbildning i Åbo.

De som lobbar för den ruttna polisorganisationen är givetvis makthavarna. När ockupanterna som lockats hit av våra statsöverhuvuden förstör vår del av världen och misshandlar såväl kvinnor som barn och åldringar, så har beslutsfattarna inga bekymmer. De bor långt borta från förorterna och ser inte problemen annat än på sin höjd genom massmedias propagandafilter. När det sker större mångkulturella hemskheter – så som exempelvis de nu allt vanligare terrordåden – så beklagar sig makthavarna med alltid samma ord på Twitter och framför sina kondoleanser, men inte mer än så. De gör ingenting konkret för att lösa problemen.

Å andra sidan: Varför skulle de göra något? Våra beslutsfattare är till att börja med människoavfall som förråder sitt eget folk, och de berörs inte av vanliga människors bekymmer och sorger. Terroristerna riktar inte sina dåd mot politikerna eller andra höga tjänstemän, så de behöver inte känna någon oro. Terroristerna mördar vanligt folk som befinner sig flera våningar nedanför politikern eller tjänstemannen med det minsta inflytande. Därför får vi inte heller se några lösningar på problemen. Ifall terroristerna systematiskt skulle mörda de som har makten att lösa problemen, så skulle vi se till och med hämndgiriga beslut fattas och det skulle bli liv i den annars långsamma byråkratin.

Våra beslutsfattare berörs inte av vanliga människors bekymmer och sorger, än mindre terrordåd som inte ens drabbar dem.

När polisen, som har till uppgift att skydda folket, redan har svikit folket och när politikerna blir allt fräckare i sitt öppna hat mot finländare, vad kan då hjälpa vårt folk att klara sig igenom de kommande årens allt hemskare mångkulturella terror och kriminalitet? Så som redan konstaterats så kan vi inte lita på byråkratin: Varken polisen eller politikerna är intresserade av folkets bekymmer. Systemet är sedan länge mutat till att se till att ingen självtänkande person kan avancera till för höga positioner där denne skulle kunna påverka någonting.

Det enda vi kan göra är att lösa problemen själva. Vi kan inte förvänta oss att någon annan gör det eller att beslutsfattarna, polisen och överbefälhavarna i militären tar sitt förnuft till fånga. Ni får ursäkta, men en fanatisk kulturmarxist blir inte botad ens om dennes dotter skulle utsättas för en mångkulturell våldtäkt eller mord, och än mindre kommer statsapparaten plötsligt att tillfriskna från den ytterst allvarliga cancern som den drabbats av.

LÄS ÄVEN: Vad klagar statsmännen över?

Den viktigaste frågan för oss är hur länge den vite mannens nerver står ut? Vid vilken punkt kommer de vita massorna att helt tappa tålamodet och aktivt börja lösa problemen själva? Först måste folket fås att inse hur korrupt systemet är. Vårt alternativ är att i Finland bygga ett nationalistiskt parallellsamhälle som helt ersätter den ruttna regimen.

Anslut dig till Motståndsrörelsen redan idag och kämpa mot det mångkulturella helvetet och den korrupta statsapparaten!

Ursprungligen publicerad på Vastarinta:


  • Publicerad:
    2017-08-22 08:00