FÖRINTELSEBLUFFEN Organisationens aktiviteter över hela Norden på fredagen, den så kallade ”förintelsens minnesdag” följdes dagen efter upp med en mäktig manifestation vid Israels ambassad.

Fredagen den 27 januari – på förintelsens minnesdag ordnade Nordiska motståndsrörelsen aktiviteter runt hela Norden på temat Förintelsen är en bluff, vilket rapporterats om på organisationens hemsida – och även i mainstreammedier som msn.com.

På den senare sidan dock helt utan att det nämndes vilka som står bakom budskapet. I till exempel Gislaved, Gävle, Forsbacka, Boden och Luleå har ”budskap med antisemitiskt innehåll framförts”, får vi veta.

Lägligt i nära anslutning till firandet av den stora högtiden genomförde aktivister från organisationen på lördagen en manifestation vid terrorstaten Israels ambassad i Stockholm. På Motståndsrörelsens organisationshemsida berättar skribenten om hur aktivisterna redan innan de kommit fram till ambassaden fick uppvaktning av enträgna representanter för ordningsmakten, vilka dock efter att ha fått svar på sina frågor sedan nöjde sig med att observera aktiviteten.

I ett tal hållet av en aktivist klargjordes syftet med aktiviteten att protestera emot den judiska statens

  • lögner om ”förintelsen”.
  • nyligen utfärdade förbud mot den palestinska flaggan.
  • terrorstämplande av en rad civila organisationer.
  • bombande av Palestina.
  • flygattacker mot mål i Syrien.

Under talet hedrades Motståndsrörelsens Tyrrunefana medan aktivisterna beträdde den israeliska. Talet mynnade ut i följande konstateranden:

Israel är högst ansvarigt för den eskalerade konflikten i Mellanöstern, medan frihetskämpar tappert försvarar sitt folk och dess territorium.

På grund av allt detta deklarerar vi i Nordiska motståndsrörelsen Israels flagga som terrorsymbol, hela staten Israel som terrorstat och stödjandet av Israel och sionismen som stödjande av terrorister.

Som en symbolisk handling och för att visa vårt stöd till alla frihetskämpar som världen över bekämpar denna terrorstat och dess lakejer, bränner vi idag deras terroristsymbol till fana.

Aktiviteten avslutades så med att den israeliska flaggan antändes och sågs förtvina till aska, varvid aktivisterna skanderade:

Leve det fria Norden!

Leve Palestina!

Krossa sionismen!