NATO Miljöpartiet kommer att rösta nej till regeringens förslag om Nato-medlemskap. De lägger istället fram ett eget förslag som även innehåller ett förbud mot kärnvapen på svenskt territorium.

En proposition om svenskt medlemskap i Nato behandlas just nu i riksdagen. Miljöpartiet, tillsammans med Vänsterpartiet, kommer att rösta nej till den propositionen. Miljöpartiet kommer istället att lägga ett eget förslag som innehåller ett förbud i lagen mot att föra in kärnvapen i Sverige.

— Vi vill ju att det ska vara lagfäst, som det är i Finland, att Sverige inte ska ha kärnvapen på svenskt territorium, varken i freds- eller krigstid. Och det framgår inte av den här propositionen tillräckligt tydligt, säger Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet, i Ekots lördagsintervju.

Miljöpartiet vill även att Sverige verkar för principen ”No First Use” i Nato, vilket innebär att man endast får använda kärnvapen som svar på en annan kärnvapenattack.

— I dagsläget är det en viljeyttring, men det är inget som gäller långsiktigt. Vad händer om nästa regering har en annan uppfattning, kommer man då att öppna upp för att Sverige ska ha kärnvapen?

Riksdagen kommer att rösta om propositionen den 22 mars. Sex av åtta partier står bakom lagen.