ROTLÖSHET Den svenskfientlige turk-muslimske Centerpartiledaren brinner och verkar för hbtq, svensk mat och landsbygdsfrågor – hittills utan opinionsmässiga framgångar.

Den muslimske turk vid namn Muharrem Demirok, som sedan drygt ett år leder Centerpartiet i Sverige, försöker kombinera maximal politisk korrekthet med ambitioner om att återvinna de där landsbygdsborna, som för länge sedan övergav det forna landsbygdsparti, som sedan blev till nuvarande röd-liberala storstads-parti. Hittills har hans vågspel lett till störtdykning för partiets redan dessförinnan låga opinionssiffror.

Partiet och dess ledare har hamnat i en nedåtgående spiral, där opinionsmässiga motgångar pareras med ytterligare girar vänsterut i ”värderingsfrågor”, följt av efterkommande försök att ”balansera” den ryckiga framfarten med utspel och reportage med ”lantlig” och/eller ”svensk” framtoning – samtidigt som partiledaren tycker att svenskarna ”ska hålla käften”.

Demirok påstår sig till exempel en dag vara djupt engagerad i landsbygdsbefolkningens missnöje med höga bränslepriser.

Andra dagar koketterar han med sin kärlek till svensk matlagningstradition.

Men det är alltså centerledarens vänsterarm, som har de spontana och ohjälpliga ryckningarna och det är i dessa frågor som hans utspel blir till något mer än bara lajvande. När SD tycks avse rösta emot den nya föreslagna könstillhörighetslagen vid voteringen den 17 april och oppositionen inom moderaterna mot Kristerssons hbtq-linje blir alltmer högljudd, bara måste Demirok visa var han och Centerpartiet vill att skåpet ska stå.

Naturlig familjebildning

Muharrem Demirok bekänner sig till en religion som förespråkar traditionell familjebildning och tar avstånd från sexuell dekadens. Samtidigt är han och hans parti djupt förankrade i kulturmarxism i allmänhet, och subversiv sexuell dekadens i synnerhet, vilket en artikel från i somras författad av centerledaren, hans partikamrat Martina Johansson samt HBTQ-nätverket Claes Nyberg och publicerad i tidningen QX kan tjäna som ett vittnesmål om.

Här sammanfattas Centerpartiets linje i ”könstillhörighets-frågan” med dessa ord:

Ny lagstiftning måste komma på plats omedelbart, för att rädda livet på barn och ungdomar.

Forskningen är nämligen entydig: ”HBTQI-personer” har sämre hälsa än övriga befolkningen. Och orsaken till detta ligger, får vi veta, inte i dessa personers avvikande livsföring, som utesluter normal familjebildning – utan i det hävdade faktum att den övriga delen av befolkningen inte i tillräckligt hög grad engagerar sig i, eller visar sin uppskattning för, det avvikande levnadsmönstret. Ett fenomen som givetvis även förklarar överrepresentationen för gruppen sexuellt avvikande i självmordsstatistiken. Och en grupp inom den så kallade HBTQI-gemenskapen är, framhåller författarna, extra hårt drabbad:

Särskilt transpersoner, och speciellt unga transpersoner, pekas ut som en grupp som är, också i förhållande till andra HBTQI-personer, överrepresenterad i statistiken för psykisk ohälsa, suicid och självskadebeteende.

Och orsakerna till detta står enligt författarna att finna i

  • bristande socialt stöd
  • negativt bemötande
  • transfobi
  • våld och kränkningar
  • bristande kunskap om transerfarenheter i samhället
  • brist på positiva förebilder
  • en tvåkönsnorm som skapar orimliga krav och förväntningar

Naturen straffar

Nej Muharrem Demirok med flera, orsaken till att den som vänder sig mot naturen drabbas av lidanden, är att naturen bestraffar ett sådant beteende. Denna kunskap är djupt rotad i vårt kollektiva medvetande och har uppenbarat sig på olika sätt hos olika folk och i olika traditioner. Den finns även i den religion som Demirok bekänner sig till.

En viktig förklaring till att så pass många idag ändå väljer att vända sig mot naturen är förekomsten av en lobby, som verkar för att så ska ske – en lobby som Demirok och hans parti här visar att de är en del av.

Mer av giftet ska bota förgiftningen

Att i det läget se ytterligare fjärmanden från naturen som lösningen på de problem som dessa åtgärder i själva verket har orsakat, vore väl ren och skär galenskap? Ändå är detta precis vad dessa lobbyister gör, ty vad som krävs, klargör Demirok och de andra artikelförfattarna, är för det första att biologiskt kön förnekas helt och och ersätts av något påhittat:

En ny lagstiftning som inkluderar rätten till självidentifikation för sitt juridiska kön måste komma på plats snarast.

För det andra krävs att detta påhittade substitut för biologiskt kön för säkerhets skull också ”avnaturaliseras” genom att berövas sin dikotomi:

Dessutom måste vi införa ett tredje juridiskt kön, luckra upp tvåkönsnormen och erkänna icke-binäras existens.