ISLAMISERINGEN. Muslimska främlingar flyttar allt mer fram sina positioner i Sverige. Karlskrona tillåter nu ljudförstärkta islamutrop och en ny stor moské ska byggas i Alvesta.

Public Domain (CC 0)

Under torsdagen röstades i Karlskrona kommunfullmäktige en motion ned som skulle ha inneburit en garanti för religionsfrihet på offentliga platser i staden.

Omröstningen i Karlskrona innebär att den muslimska församlingen nu får sända ljudförstärkta utrop på främmande språk över staden.

Den islamiska kulturföreningen i Karlskrona, som även bedriver andra verksamheter än strikt religiösa, har nu alla tillstånd från polisen och kommunen som behövs.

Därmed överges också icke-muslimers rätt till frihet från religiösa yttringar.

Grönt ljus för jättemoské i Alvesta
Nu har även den muslimska föreningen ”Välgörenhets Organisationernas Allians Kaukasus” fått tillstånd att bygga en jättemoské i Alvesta. Den ska kunna ta emot 500 personer på en gång och innehålla bibliotek och fritidsgård för att kunna segregera ”rättrogna” ungdomar från otrogna svennar.

Moskébygget beviljades av Alvesta kommun i mars 2018.

— Det är inga konstigheter. Vi följer bygglagen och miljöbalken och behandlar alla likadant, sade nämndordföranden, socialdemokraten Lisbeth Holmqvist.

Eftersom bygglovet överklagades av en privatperson med motiveringen att moskén innebär ett hot mot samhällstryggheten och att man kommer att bedriva könssegregerad verksamhet, har det slutgiltiga beslutet tvingats dras i långbänk tills nu, när överklagandet har avslagits.

Enda chansen att nu stoppa bygget är att grunden till moskén måste vara klar senast den sista april. Annars kan bygglovet hävas, vilket då innebär att ett sådant beslut måste fattas.

Khaled Al Najjar, som är kommunikatör i föreningen Allians Kaukasus säger att grunden beräknas kosta fem miljoner kronor.

— Vi har hittills lyckats samla in en del pengar men det är en pågående process, säger Al Najjar till SVT.

Andra moskébyggen i Sverige har fått och får finansiering från främmande makt för att kunna färdigställas och drivas. Bland annat finansierar terrorstaten Saudiarabien var fjärde moské i Sverige. Till det kommer att även att Turkiet, Qatar och Libyen finansierar moskéer och muslimska föreningar i Sverige. Men dessa muslimska föreningar håller hemligt vilka motkrav som följer med pengarna.

Om moskén i Alvesta kan bli föremål för liknande finansiering, rapporteras inte av SVT.

Källor:
SD nedröstade – ja till fortsatta böneutrop i Karlskrona
Klartecken för moskébygge i Alvesta – startar insamlingskampanj
Saudiarabien finansierar var fjärde svensk moské


  • Publicerad:
    2019-02-01 17:00