NAACP, en intresseorganisation för negrer i USA, är återigen på krigsstigen. I organisationens kikarsikte befinner sig denna gång ett ondskefullt lotteri som negrerna i USA blir beroende av.

Lotteriet som nu angrips av NAACP är ett statligt lotteri i Texas som har funnits sedan 1992 och påstås ha genererat 20 miljarder dollar i intäkter åt staten. Av intäkterna från lottförsäljningen går 63% tillbaka till lottköpare i form av vinster och 25% av lotteriets intäkter går till skolor.

En studie har visat att fattiga och arbetslösa i högre utsträckning spelar på lotterier än rikare personer som arbetar eller är pensionärer. Därför har nu NAACP, av något outgrundligt skäl, börjat ana en rasistisk komplott mot svarta. Organisationen anklagar nu det statliga lotteriet i Texas för att i sin marknadsföring rikta in sig oproportionerligt mycket på svarta, fattiga och outbildade – tre grupper som överlappar varandra en hel del.

Juanita Wallace, som är ordförande för NAACP:s lokalavdelning i Dallas, hoppas att lotteriet stängs ner. Wallace och hennes avdelning har redan börjat lobba lokala lagstiftare för att få dem att stoppa lotteriet. Även ett lokalt och kristet babtistsamfund har anslutit sig till NAACP:s kampanj.

Juanita Wallace

En talesperson för lotteriet förnekar att lotteriet är rasistiskt och professor Irwin Morris, från Marylands universitet, menar att fattiga förmodligen spelar på lotteriet eftersom de har mer att vinna på det. En annan hypotes är att korkade människor inte ser problemet i att spela bort pengar de egentligen behöver lägga på något viktigare.


  • Publicerad:
    2012-07-03 18:15