ANTIRASISM. Under årsdagen av den så kallade kristallnatten anordnades manifestationer landet runt till minnet av det påstådda judiska lidandet och mot Nordiska motståndsrörelsen. Nordfronts journalister besökte två av dessa i landets norra del.

Umeå

Torsdagen den 9 november var det dags igen, godhetsapostlarna försökte i klassisk Umeå-anda plocka poäng och visa hur goda just de är i hopp om att få de redan utmattade invånarnas röster och pengar. Det var Arbetarpartiet som i vanlig ordning bjöd in till denna manifestation, något som de gör när minnesdagen för Kristallnatten nalkas.

Som vissa kanske minns har detta inte alltid gått helt smidigt till. Jan Hägglund, Arbetarpartiets ordförande, missade att bjuda in Judiska föreningen år 2015, då den första manifestationen ägde rum.

Skärmdump från Totalt Umeå.

Man kan lätt få känslan att Hägglund försöker överkompensera efter den stora mängd rasistanklagelser som regnat över partiet, både till följd av tidigare nämnda incident och det faktum att partiet skickade ut flygblad till nästan hela Umeå där de anklagade invandringen för att lönedumpa för svenska arbetare. Men som sagt, istället för att faktiskt modigt stå för sina åsikter (och gå med i Motståndsrörelsen) har de pudlat och försöker närmast maniskt tvätta bort denna stämpel som bland annat lett till att Umeås enade vänster splittrades.

Jan Hägglund Arbetarpartiet.

Till talarstolen var hela sjuklövern plus FI och så klart Arbetarepartiet inbjudna. Carinne Sjöberg från Judiska föreningen fick dessutom äran att inleda med sina lögner. Som många kanske minns anklagade hon och hennes förening Motståndsrörelsen för alla möjliga tilltag, trots att bara några klistermärken var allt som hittats och dokumenterats. Självfallet tog hon tillfället i akt att bre på detta ännu mer.

“Nazisterna” har enligt Sjöberg hotat och hatat bort de stackars judarna och hennes tillvaro består idag av en känslomässig bergochdalbana där hon inte vet om de får en lokal på en fin adress, bekostad av kommunen eller inte. Hon sa att det var så skrämmande att “nazisterna” kunde göra praktiskt taget vad de ville och på henne och resten av talarna fick man lätt intrycket att Sverige är ett land som styrs och kontrolleras av nationalsocialister och som vanligt drogs paralleller till det så kallade ”Nazi-Tyskland”.

Carinne Sjöberg Judiska föreningen.

Självklart var den enda boten mot ondskans axelmakt som Motståndsrörelsen utpekades som, att “våga ta ställning” och “att inte låta ett fåtal förtrycka dem och ta deras rättigheter ifrån de som vågade stå emot”.

Ironin verkade passera rakt över deras huvuden, då både stat, media och utbildningsväsen förtrycker oss vid varje tillfälle som ges. Våra rättigheter att få uttrycka oss blir ständigt mindre och tal om förbud och statligt förtryck ses snarare som en skyldighet och inte som det oerhörda grundlagsbrott som det egentligen är.

Våra motståndares offerkofta verkar ha växt och blivit en liten grotta de tittar ut ifrån, helt avskärmade från verkligheten. De målar upp sig själva som motarbetade frihetskämpar när de i själva verket är ansiktet utåt för demokraturens förtryck. Det är skrämmande att på nära håll se dessa människor och höra deras resonemang. De är så oerhört övertygade om deras moraliska rätt att deras tunnelseende inte ens verkar släppa in ett uns av verkligheten.

Ljusen brinner för att det aldrig ska ske igen…

Av talen lade jag föga på minne, särskilt som våran inspelningsutrustning krånglade på grund av vädret, men jag hade hela tiden en distinkt känsla av att det var det här George Orwell varnade oss för. Däremot fick Motståndsrörelsen i Umeå mycket beröm för att vi snart försett hela Umeå med propaganda.

En annan talare, Davis Kaza, redaktör vid arbetarpartiets nättidning, Nya arbetartidningen, tog upp vilka områden vi varit i och hur mycket vi delat, något de uppenbarligen höll koll på. Jag blev mäkta stolt över mina kamrater och den insats vi gjort för sanningen, även om deras vinkling snarare var den motsatta. Samma talare gick efter att ha förkunnat att Motståndsrörelsen lyckas ganska väl i Umeå ut i en tirad om en nationell elev han träffat på en skola.

Davis Kaza Arbetarpartiet.

Kaza förklarade att “man inte kan släppa en sådan ungdom och låta honom förfalla in i NAZISMEN”. Något som mycket enkelt hade kunnat tolkas som ett hot. Undertecknad undrade hur det hade låtit ifall vi hade sagt något liknande om dagens degenererade ungdomar.

Nordfront har varit i kontakt med eleven som berättar att uppskattningsvis en vecka inför manifestationen spreds det ett rykte att det stod en marxist i skolan och delade ut flygblad. Detta fångade naturligtvis elevens intresse omedelbart. Mycket riktigt stod det en man vid ett bord som sedan visade sig vara Davis Kaza som precis började packa ihop sina saker. Det stoppade dock inte eleven från att fråga vad saken gällde, detta resulterade i ett femton minuters långt samtal där Davis berättade om manifestationen, kristallnatten och de så kallade “attackerna gentemot Judiska föreningen i Umeå”.

Som ett bevis på hans ord om att vi lyckas i Umeå hade knappt ett hundratal masat sig ut i regnet och kylan tvärtemot VK:s överdrifter om att “hundratals människor slöt upp mot nationalsocialismen”. Folk är helt enkelt inte intresserade längre, men det är väl knappast konstigt? Vem vill ställa sig på folkmördarnas sida nu när samhället sakta faller och vi allt tydligare blir det enda motståndet mot vansinnet?

Mot slutet av denna manifestation som byggde på inget annat än lögner och skrämselpropaganda märkte medlemmarna på plats hur folk från RKU, Revolutionär kommunistisk ungdom, som tidigare tillägnats en något mindre smickrande artikel på Nordfront, började prata sinsemellan och peka ut oss.

Efter en liten stund kommer Ludvig Eriksson fram, en av talarna på det oerhört misslyckade evenemang som artikeln behandlade, förmodligen för att ta sig ett litet snack med undertecknad. Han frågar om jag ska skriva om det här på Nordfront och att jag ska vara medveten om att “åsiktsregistrering är olagligt”.

Ludvig Eriksson RKU.

Återigen flyger ironin rakt över huvudet på Ludvig och jag säger att det är något han istället bör ta upp med AFA, där undertecknad finns med just på grund av denne Ludvig. Efter att deras förolämpningsförsök misslyckas ger de till slut upp och går därifrån. Vid detta laget är manifestationen över efter några sånger av en gammal man och motståndsmännen avlägsnar sig, stolta och övertygade att framtiden är vår. Bygger man alla sina resonemang på lögner kan man inte vinna.

Kiruna

I Kiruna gick det dock sämre för medlemmarna som försökte besöka en liknande manifestation. Rätt omgående efter att de anlänt till manifestationsplatsen blev de dragna åt sidan av två poliser som frågade ifall de kommit med avsikten att ställa till med bråk, vilket de självfallet inte gjort och det underrättades polisen om. Poliserna brydde sig föga om detta och vägrade låta medlemmarna återvända till manifestationen och började fråga ut motståndsmännen istället.

De undrade hur många “nordfrontare” det fanns i stan, vart aktivisterna jobbade och liknande. De fick även höra att det råder fotoförbud på allmän plats, något det inte finns ett uns av sanning i. De få platser som är belagda med fotoförbud signalerar detta väldigt tydligt och det brukar främst röra känsliga platser, såsom militära installationer, kärnkraftverk, etc. Självklart fick de inga svar på någon av dessa frågor.

När de två poliserna inte fick några svar efter en lång tids utfrågning blev en av dem märkbart irriterad och gick vidare med att säga “svarar du inte på våra frågor så är du misstänkt för brott”. Vilket brott framgick inte och motståndsmännen föll självklart inte för de uppenbara bluffarna och avlägsnade sig efter en liten stund då de insåg att det inte var någon idé att försöka delta i den antirasistiska manifestationen.

En rolig detalj i sammanhanget är att högst femton personer hade anlänt till denna manifestation, kan detta måhända förklara “fotoförbudet”? Såsom trenden är just nu i hela landet kommer färre och färre människor på antirasisternas tillställningar.

Nazis beware! En av de få bilder som medlemmarna lyckades knäppa.

Så vilka är det egentligen som förtrycker andra? Vi försöker att fredligt opinionsbilda och visa upp systemets lögner för de sovande massorna medans systemet ljuger om hur vi vill förtrycka rättigheter och svarar med att ta bort några av våra mest grundläggande och självklara rättigheter. Vad ska komma härnäst?

/Åke Larsson


  • Publicerad:
    2017-11-16 13:00