VALÅR. På torsdagskvällen deltog nationalekonomen Joakim Ruist i Aktuellt för att diskutera den rapport om invandringens kostnader som han nyligen genomfört. Den intet ont anande ekonomen fick dock smaka på SVT:s politiska agenda.

Under gårdagen släppte Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, en rapport som menar att flyktingar som kommit till Sverige under åren 1983-2015 innebär en nettosnittkostnad på 74 000 kronor per år under sin livstid. Enligt rapporten har även sysselsättningsgraden bland utrikes födda kraftigt försämrats sedan 1980-talet.

Med anledning av detta bjöds rapportens författare Joakim Ruist in till Aktuellt på torsdagskvällen. På frågan om vilka slutsatser man kan dra om rapporten svarar han:

— Man kan dra slutsatsen att det är signifikanta pengar. Om flyktingarna inte fanns i Sverige hade det kunnat läggas på annat.

SVT:s journalist verkar dock inte förstå varför det är viktigt att genomföra en studie om invandringens kostnader. Nationalekonomen menar att det är viktigt för att politikerna ska ha ett underlag när man fattar finanspolitiska och migrationspolitiska beslut. Han hänvisar även till att det finns ett stort intresse bland allmänheten att veta hur mycket invandringen till Sverige kostar.

SVT hävdar att rapporten fått ”en del kritik”. När man ska ta fram en kritiker till rapporten intervjuar man dock Sandro Scocoo, ordförande för den vänsterpolitiska tankesmedjan Arena Idé och ”ekonom” enligt SVT. Den invandringskritiske nationalekonomen Tino Sanandaji avslöjar dock på sin Facebooksida att Sandro Scocoo inte ens är utbildad ekonom, och likställer honom med ”historikern” Henrik Arnstad.

Senare i intervjun påstår journalisten att invandringen skulle innebära en ”samhällsekonomisk vinst” och att den innebär ett kompetenstillskott till yrkesområden där det råder arbetskraft brist. Detta utan någon som helst källhänvisning.

— Det är svårt att säga att det finns en samhällsekonomisk vinst med flyktinginvandringen. Vi har den av humanitära skäl och den innebär en ekonomisk kostnad, svarar Ruist.

På frågan om huruvida rapporten kommer användas i valrörelsen svarar Joakim Ruist nej. Ändå frågar journalisten om han ”tagit hänsyn till att den kan användas i valrörelsen” och påstår att rapporten ”förmodligen kommer bli kontroversiell”.

— Ska jag tänka på hur den kan komma att användas i valrörelsen? Jag tror att om det finns en fråga där folk efterfrågar kunskap och jag levererar kunskap, så tror jag att jag gör något bra. Jag tror att nettoeffekten av att försöka komma med kunskap i frågor som debatteras är en bra sak, säger Ruist.

Se hela intervjun nedan:


  • Publicerad:
    2018-06-01 17:00