VALÅR. I en ledare skriver Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk om de olika alternativen för Europa när det kommer till den pågående islamiseringen. Suk konstaterar att endast Nordiska motståndsrörelsen förespråkar ett totalstopp för all invandring, och därmed också för islamiseringen.

Nya tiders chefredaktör Vávra Suk 2016 års bokmässa i Göteborg. Foto: Nordfront.se

I en ledare problematiserar Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk islamiseringen av Europa utifrån en rapport från den ”oberoende” amerikanska tankesmedjan Pew Research Center.

Nya Tiders Tobias Svensson har också sammanfattat Pew Research Centers rapport i artikeln Chockerande prognoser för muslimsk befolkningsandel i Europa, där han bland annat konstaterar:

Även om religionstillhörighet inte registreras officiellt i alla europeiska länder, har tanke­smedjan använt olika undersökningar för att få fram trovärdiga siffror. Med denna metodik uppskattades antalet muslimer i EU, tillsammans med Norge och Schweiz, uppgå till 25,8 miljoner, eller 4,9 procent av den totala befolkningen 2016.

Enligt rapporten är det dock stora skillnader mellan olika länder. Kanske föga förvånande överträffas Sverige idag endast av Frankrike vad gäller den procentuella andelen muslimer bland befolkningen:

Sverige uppskattas ha 8,1 procent muslimer redan i dag, näst mest i hela Västeuropa efter Frankrikes 8,8 procent. Inte ens Storbritannien eller Nederländerna kommer i närheten. Frankrike har historiskt haft en stor muslimsk befolkning, inte minst på grund av kopplingen till Algeriet. Som kontrast kan nämnas Baltikum och östra Europa, där de flesta länder har färre än två muslimer per tusen invånare.

Pew Research Center utgår ifrån tre olika scenarier när de förutspår den muslimska befolkningens ökning i olika europeiska länder fram till 2050. I scenariot med en stoppad invandring kommer Sveriges muslimska befolkning exempelvis att fortsätta öka till 11,1 procent av befolkningen. Med en ”normal” invandring, med andra ord den typen av invandringspolitik som förespråkas av Sverigedemokraterna, kommer den muslimska befolkningen år 2050 att uppgå till 20,6 procent av befolkningen, samtidigt som Frankrikes motsvarande siffra skulle stanna på 17.6 procent. Med andra ord leder en sverigedemokratisk ”normalisering” av invandringspolitiken till att Sverige snart går om Frankrike när det kommer till islamisering. I scenariot med en fortsatt hög invandring landar antalet muslimer i Sverige på 30,6 procent år 2050 medan Frankrike stannar på 18 procent.

Folkmord på mellanmjölksvis
Att den muslimska befolkningen ökar trots ett invandringsstopp beror förstås på att folkmordet på européer har många olika infallsvinklar: Dekadens, familjefientlig propaganda, aborter och en hollywoodiserad ungdomskultur som ska vara för evigt säkerställer att Europas ursprungsbefolkning inte har en demografisk chans mot de rasfrämmande muslimer som även i Europa skapar och lever i starka och barnrika familjer. Ett tydligt bevis på att mellanmjölksalternativen leder till vår undergång.

I sin ledare konstaterar också Vávra Suk att ett totalt invandringsstopp idag endast förespråkas av Nordiska motståndsrörelsen:

I det ”låga scenariot” stoppar Europa all invandring från muslimska länder, alltså totalstopp för invandring, anhöriga, studier och arbete. Frågan är om några andra än Nordiska motstånds­rörelsen föreslår detta i dag.

Suk har förstås helt rätt i detta. Mellanmjölksalternativen kommer i realiteten inte ens att kunna säkra att den muslimska befolkningen (i realiteten förstås en icke-europeisk sådan) inte växer över 11 procent fram till år 2050. Här räknar man alltså inte ens in den växande andelen icke-muslimska grupper av främlingar som också i hög utsträckning lever i mer traditionella familjestrukturer med hög nativitet – med andra ord de grupper som man sällan hör att mellanmjölksalternativen problematiserar överhuvudtaget.


Imam till muslimska ”flyktingar”: ”Européer har förlorat sin fertilitet. Vi ska ge dem fertilitet, vi ska avla barn med dem!”

Det Suk dock inte nämner är att Nordiska motståndsrörelsen dessutom förespråkar en omfattande repatrieringsprocess av rasfrämlingar. På ett så humant sätt som möjligt kommer merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller av närbesläktade folkslag att återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa. Detta formuleras väldigt tydligt i Motståndsrörelsens politiska program Vår väg, av just den enkla anledningen att ett invandringsstopp inte är nog för att vårt folk ska överleva på sikt.

Samtidigt kommer ett mellanmjölksalternativ se till att Sveriges muslimska befolkning fortsätter att öka, för att landa någonstans mellan 11 och 20 procent enligt Pew Research Center. Allt beroende på hur mycket eller lite mellanmjölken kommer att spädas ut när det verkligen kommer till kritan.

Mellanmjölksalternativen leder dessutom till att det folkfientliga system genom vilket våra fiender har kunnat verka och folkmörda oss kommer att leva vidare. Nya riksdagsledamöter, nya politiska program, nya brutna vallöften och politiska allianser är något som vi sett misslyckas gång på gång på gång. Med Nordiska motståndsrörelsen kommer vi att se ett radikalt annorlunda system, ett i samklang med naturens eviga principer istället för i samklang med fiendens skrivbordsproducerade folkmordsideologier.

Eller som Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg sammanfattade saken i artikeln Moderat gnäll eller revolutionär kamp?:

Vi är, precis som vårt namn antyder, en motståndsrörelse och inte ett borgerligt parti i mängden. Vår revolutionära hållning är den som i slutändan kommer leda oss till framgång när folket har tröttnat på att få samma sak vilka de än lägger sin röst på. Andra nationella partier före oss har inte misslyckats trots att de anpassat sig, de har misslyckats för att de anpassat sig för mycket. Vi gnäller inte lite moderat utan för istället en revolutionär kamp och det utan att för den sakens skull ta död på motståndet genom att sätta alla våra medlemmar bakom lås och bom på livstid.

Gillas inte det så fortsätt då att klappa takten när timglaset rinner ut. Bara för att ni inte själva har modet att utmana era trygghetsbarriärer tänker inte vi ställa in oss i ledet och hålla tummarna för att vårt folks fiender självmant ska ge upp ödeskampen. Istället gör vi motstånd på alla betänkliga vis och vi gör det efter vår egen regelbok!


  • Publicerad:
    2018-03-08 16:10