INSÄNDARE. Leif Eriksson argumenterar i den här insändaren för att nationalsocialismen inte är lika dogmatiskt låst vid fixa idéer som andra ideologier och vissa religioner är.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Jag förbluffas ofta över hur många debattörer i Sverige, i synnerhet liberaler, (((intellektuella))) och kulturmarxister, som anser att deras åsikter utgör universella, oemotsägbara Sanningar. Här har de exakt samma tänkande som medlemmar i extrema kristna sekter (Jehovas vittnen o.s.v.), ortodoxa judar och islamister har, nämligen att det finns bara en Sanning, och alla som inte omfattar den är avfällingar eller otrogna.

Men den svenska modellen av parlamentarisk demokrati är ingen Sanning, den svenska synen på jämlikhet och jämställdhet är ingen Sanning, det svenska experimentet med mångkultur och massinvandring är ingen Sanning, den lagstiftade svenska synen på rättssamhället är ingen Sanning. Inget av dessa exempel var Sanningar för 100 år sedan, och de kommer knappast att vara det om 100 år heller.

Men när jag säger att jag förespråkar dödsstraff i vissa fall, då är jag en otrogen och har fel enligt de svenska rättrogna juridiska rabbinerna, trots att dödsstraff har varit vedertaget i tusentals år i de flesta kulturer. När jag säger att jag är emot mångkultur och massinvandring är jag en otrogen som borde stenas, eller åtminstone bli av med mitt jobb och stigmatiseras. När jag säger att den svenska parlamentarismen är en skendemokrati eftersom de egentliga makthavarna är globalistiska finansmän och mäktiga internationella lobbyorganisationer, då är jag konspiratorisk och borde spärras in.

Men kamrater: Det finns inga absoluta Sanningar! Det sa redan Pontius Pilatus till Jesus. Det är de som hävdar sina Sanningar som är det stora hotet mot ett öppet, reflekterande och progressivt samhälle. I ett sådant får ingenting vara för heligt för att ifrågasätta eller diskutera, inte ens Olof Palmes godhet, lögnen om Förintelsen, eller att profeten Muhammed inte var något annat än en stor skitstövel.

Som moderna nationalsocialister får vi inte heller gå i Sanningsfällan så att vi blir sekteristiska och därmed intellektuellt kortslutna. Vår stora förebild är naturen med alla sina ekosystem som är perfekta just därför att de genomgår ständig evolution och anpassning efter förändrade förhållanden. Vår ideologiska styrka idag är att vi vågar ifrågasätta alla det sionistdemokratiska samhällets Sanningar, och detta gör människor imponerade och nyfikna – det är vi som ropar ut att Kejsaren i själva verket är naken. Då skulle vi skjuta oss själva i foten om vi vägrade att diskutera och ompröva politiska visioner och idéer om hur folkgemenskapen bäst ska utformas.

Vi människor är en del av naturen och det som framför allt skiljer oss ifrån de övriga arterna är vår fantastiska förmåga till abstrakt tänkande och intellektuell analys. Denna ska vi använda för att tillsammans skapa den starkaste folkgemenskapen, det tryggaste folkhemmet för våra barn och det smartaste samhällsbygget för framtiden – det nationalsocialistiska!

/Leif Eriksson


  • Publicerad:
    2017-07-12 18:20