Dagens datum 12 oktober: Denna dag år 1924 grundades den första nationalsocialistiska organisationen i USA. Organisationen som fick namnet Teutonia Association startades i Chicago av fyra tyska immigranter. Tre av dem var bröderna Peter, Andrew och Fritz Gissibl. Fritz var sedan tidigare medlem i Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) och hade stått vid Adolf Hitlers sida under Ölkällarkuppen i München.

Teutonia Association var från början tänkt som en social klubb för tyskar med nationalsocialistiska intressen, men kom med tiden att bli mer och mer politiskt inriktade i sin verksamhet. 1926 genomfördes därför ett namnbyte till National Socialist Society of Teutonia. NSDAP stod som moderparti och Adolf Hitler som den formella ledaren även om det var Fritz Gissibl som ledde organisationen i USA. Alla organisationens medlemmar uppmuntrades att även teckna ett medlemskap i NSDAP.

 National Socialist Society of Teutonia, som fortfarande hade sitt högkvarter i Chicago, växte och startade upp nya avdelningar i sju andra amerikanska storstäder. Förutom att driva opinion i judefrågan, mot kommunismen och för ett upplösande av Versaille-fördraget, samlade man in pengar som skickades till NSDAP i Tyskland. Organisationen gav också ut den tyskspråkiga nyhetstidningen Deutsche Zeitung för att tysktalande i USA skulle kunna följa med i vad som hände i fäderneslandet.

Organisationen lyckades totalt samla ihop några hundra medlemmar och vid denna tid fanns det också en annan nästan lika stor nationalsocialistisk organisation som hette GAU-USA.

1933 fick NSDAP-medlemmen Heinz Spanknoebel i uppdrag av Tysklands ställföreträdande führer, Rudolf Hess, att åka till USA för att ena den amerikanska nationalsocialistiska rörelsen under ett namn och få den att expandera.

Sagt och gjort, Friends of new Germany bildades och i stort sett samtliga medlemmar från de bägge tidigare existerande organisationerna gick upp i den nya. En militär falang, en kvinnororganisation och en ungdomsrörelse bildades inom Friends of new Germany och två tidningar gavs ut. Aktivismen intensifierades och på mindre än ett halvår utökades medlemsskaran till 4000 kvinnor och män. Fritz Gissbl övertog återposten som ledare.

ungdomsläger-bund

Amerikansk nationalsocialistisk ungdomsrörelse.

Ett stort genombrott för den nationalsocialistiska rörelsen i USA blev den 17 maj år 1934. Då hölls ett annonserat offentlig möte på Madsion Square Garden i New York för att främja DAWA, DeutschAmerikanischer Wirtschaft Auscbuss. DAWA var en ekonomisk organisation och lobbygrupp som arbetade med att få folk att bojkotta judiska varor som motreaktion på att judar i USA bojkottade tyska varor. Mötet blev en succé dit 50 000 åhörare kom för att lyssna på Friends of new Germanys talare.

1934dawa

50 000 åskådare på Madison Square Garden.

Senare samma år hölls ytterligare ett mycket lyckat och uppmärksammat möte då man drog 30 000 åskådare till Chicago Stadium.

1935 uppges organisationen haft 10 000 medlemmar, varav största delen var tyska immigranter.

1936 lades organisationen ner till förmån för grundandet av German American Bund där Fritz Gissibl från start stod som fortsatt ledare. Han blev dock tidigt ersatt av Fritz Kuhn på ledarposten.

Med German American Bund försvann de officiella kopplingarma till NSDAP och organisationen blev mer Amerika-patriotisk i sin propaganda, även om hakkorsfanor och brunskjortor fortfarande användes av organisationens medlemmar. Vid sidan av hakkorset användes den amerikanska flaggan, man använde slagord som ”Free America!” och man talade i sin propaganda om ”Americanism”. Förutom arier tilläts även indianer som medlemmar i organisationen då även dessa ansågs kunna göra anspråk på att tillhöra ursprungsbefolkningen i landet.

Bund_parade_in_New_York_in_1937_was_held_under_police_guard

German American Bund demonstration i New York 1937.

Organisationen växte ytterligare och German American Bund kom med tiden att förfoga över minst 20 stycken olika rekreationsläger spridda över landet, flera av dem med tillgång till skyttebanor kopplade till National Rifle Association. Medlemsantalet uppges ha varit allt från 10 000 upp till 50 000 man i de 70 olika lokalavdelningarna runt om i USA. De flesta av dem i öst runt Chicago och New York. Även en kanadensisk avdelning bildades.

poster-george washington19391939 hölls ytterligare ett stort möte i Madison Square Garden under parollen ”För sann Amerikanism” dit 22 000 männniskor kom för att fira George Washingtons födelsedag och lyssna på tal av ”Bundsführern” Fritz Kuhn.

Den 8 december år 1941, alltså dagen efter Japans attack mot Pearl Harbour, togs ett officiellt beslut om att upplösa German American Bund då det ansågs hopplöst att föra protysk politisk kamp på fiendemark. Hundratals medlemmar emigrerade till Tyskland och andra blev arresterade och satta i fängelse eller interneringsläger. En stor del av medlemmarna lyckades istället gå under jorden och bildade sociala klubbar, idrottsföreningar och sångkörer som front för den fortsatta politiska verksamheten.

Film med German American Bund:s verksamhet:

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-10-12.


  • Publicerad:
    2018-10-12 00:02