NATO. Enligt den inflytelserika tankesmedjan Atlantic Council är NATO:s beredskap för ett krig mot Ryssland på den europeiska kontinenten väldigt dålig.

NATOrus

NATO skulle få stora problem i ett eventuellt krig mot Ryssland enligt ny rapport.

Nyligen gick den amerikanske generalen Philip M. Breedlove, som är befälhavare över USA:s trupper i Europa, ut och hävdade att USA och NATO är förberedda och kapabla att ”bekämpa och besegra” Ryssland i ett europeiskt krig.

Nu kommer dock en rapport från den inflytelserika tankesmedjan Atlantic Council som hävdar det motsatta, nämligen att NATO inte skulle klara av ett krig mot Ryssland i Europa och att flera europeiska NATO-länders militära styrkor är underfinansierade och dåligt rustade.

Alliance At Risk, Strengthening European Defense in an Age of Turbulence and Competition är rapportens fullständiga namn och den har arbetats fram av en grupp väldigt välrenomerade militära experter som har god kännedom om NATO. Bland annat av Sir Richard Shirreff som tidigare tjänstgjort som NATO:s Deputy Supreme Allied Commander, den före detta NATO-sekreteraren Jaap de Hoop Scheffer och Italiens före detta försvarsminister Giampaolo di Paola.

Enligt rapporten är många europeiska NATO-länders arméer i stort behov av upprustning som i dagsläget inte är möjligt på grund av underfinansiering. Som exempel fungerar endast tio av Tysklands 31 Tiger-helikoptrar och endast drygt häften av deras stridsvagnar av modell Marder är i användbart skick.

När det gäller Storbritannien menar Shireff i rapporten att det vore en ”stor utmaning” för landet att mönstra en division med trovärdig beredskap och påpekar att man under en NATO-övning i Europa under förra året fick låna in stridsvagnar från Kanada eftersom ens egna militära utrustning var så undermålig.

Nedan följer ett klipp där rapporten diskuteras:

Källor:
Strengthening European Defense in an Age of Turbulence and Competition
NATO can’t fight Russians in Europe, says leading US think tank


  • Publicerad:
    2016-02-26 23:50