SVERIGE. Miljöpartiet och Socialdemokraterna har nu enats om att implementera värdlandsavtalet som för Sverige ett steg närmare ett fullvärdigt Nato-medlemskap.

Regeringspartierna uppges nu vara överens om att riksdagen ska rösta igenom de lagändringar som krävs för att värdlandsavtalet med Nato som den förra regeringen undertecknade 2014 ska kunna implementeras.

Tanken med avtalet är att Sverige enklare ska kunna ta emot militärt stöd från Nato samt stödja Nato i konflikter och agera värdland för Natoövningar.

Vissa miljöpartister har tidigare varit kritiska mot avtalet då det kan innebära att Nato placerar kärnvapen i Sverige, vilket miljöpartisterna velat undvika genom att skriva in ett förbud mot det i avtalstexten. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) vägrar dock att gå med på en sådan ändring men lovar att det inte ska placeras några kärnvapen i Sverige.

Många kritiker menar också att avtalet ger samma säkerhetspolitiska nackdelar som ett fullvärdigt medlemskap i Nato ger utan att ge de fördelar som fullvärdiga medlemsstater åtnjuter. Många menar även att avtalet är ytterligare ett steg emot ett fullvärdigt Nato-medlemskap från Sveriges sida och underminerar Sveriges traditionella neutralitetspolitik.

Källa:
Ekot: Regeringspartier ense om Nato-avtal


  • Publicerad:
    2016-02-26 16:50