JUDISK KULTUR. Israels premiärminister har hamnat i blåsväder efter ett tal i Knesset tidigare i veckan, där han fastslog att ”kvinnor och barn är djur, som dock inte bör misshandlas – eftersom vi har medlidande med dem”.

”Kvinnor är djur”, tycker Benjamin Netanyahu. Här är hans hustru Sara Netanyahu, även hon utpekad som djur av maken.

Benjamin Netanyahu utsatte sig själv på eget bevåg för hagelskurar av arga kommentarer när han uttryckte sig ”plumpt” eller ”öppenhjärtigt” – allt efter vilken man väljer bland olika tolkningar som gjorts i veckan.

Debatten, som den israeliska ledaren deltog i, hölls i Knesset, det israeliska parlamentet, med anledning av Internationella Dagen för Eliminerandet av Våld mot Kvinnor, men hans kommentarer har kommit att tolkas som fientligt – istället för välvilligt – inställda gentemot kvinnor.

Allmän upprördhet väcktes när Netanyahu förklarade att ”kvinnor är inte din egendom, kvinnor är inte sådana djur som du kan slå”.

Möjligen av oro för att hans yttrande skulle kunna ”misstolkas” lade premiärministern till:

Och idag säger vi att du ska inte slå djur heller.

”Djur med rättigheter”
Istället för att gå vidare i sitt tal, gick Netanyahu här djupare in på sin uppfattning om djur:

”Vi förstår idag att djur har förstånd och där finns intelligens och kognition… och de har känslor. Vi hyser med rätta medlidande för djuren, detta berör oss verkligen” sa premiärministern varvid han pekade på sin fru, rapporterar Times of Israel.

För att skingra eventuella tvivel om den saken, fastslog Netanyahu sedan att kvinnor – liksom barn – verkligen är djur:

En kvinna är inte ett djur som du kan slå, och nuförtiden säger vi: Slå inte djur! Vi har medlidande med djur: Kvinnor är djur, Barn är djur – med rättigheter.

The Jerusalem Post rapporterar att premiärministern specifikt använde den hebreiska termen för ”djur” när han beskrev kvinnor vilket, uppger man, fått ordet att trenda på israeliska sociala medier.

Detta ordval har orsakat stor uppståndelse i israeliska mediers nyhetsrapportering och inte minst fördömanden av Netanyahus politiska motståndare.

”Vi är mänskliga varelser – inte djur”
I ett uttalande påminner knessetledamoten Aida Touma-Sliman, som ingår i Förenade Listan – en koalition bestående av politiska partier med arabisk majoritet – den israeliske ledaren:

Vi är medborgare, Vi är mänskliga varelser – inte djur.

Premiärministerns kansli kom efter dennes tal i Knesset tidigare i veckan med ett uttalande, där man försäkrar att Netanyahu ”idag talade från djupet av sitt hjärta om kvinnors rättigheter och därvid motsatte sig alla former av överträdelser av dessa.”

I uttalandet förklaras vidare att Netanyahus anmärkningar i vissa medier tagits ut ur sin kontext samt att premiärministern ”inte på något sätt avsett att jämföra kvinnor med djur”.

”Lägre stående varelser”
På sociala medier internationellt har debattörer föreslagit att Netanyahu, när han hävdar att kvinnor är djur i själva verket avser shiksas, det vill säga kvinnliga goyer eller icke-judiska kvinnor, vilka i den judiska traditionen betraktas som lägre stående varelser.

I sammanhanget kan påminnas om det citat som Maimonides – en djupt respekterad rabbinsk auktoritet inom den judiska traditionen, ger i sin kommentar till Talmud:

Om en jude har samlag med en icke-judisk kvinna, vare sig hon är ett tre års barn eller en vuxen, vare sig hon är gift eller ogift, och även om hon är minderårig, endast nio år och en dag gammal –måste hon dödas, liksom ett djur, eftersom han med avsikt hade samlag med henne och eftersom det var genom henne som en jude råkade i svårigheter…

Enligt samma källa ska den judiske förövaren, vilken kan ha förgripit sig på en minderårig icke-jude, däremot inte dödas, vilket vore praxis om kvinnan däremot varit en judinna, utan enbart pryglas.

Enligt andra kommentarer är premiärministerns tal om ”medlidande med djuren” dock svårare att förklara sett i ljuset av den judiska traditionen, vilken påbjuder kosher – som innefattar djurslakt under tortyr.


  • Publicerad:
    2020-11-28 20:08