Som Nationellt Motstånd tidigare har rapporterat så skakas det judiska parlamentet Knesset av en uppseendeväckande sedlighetsskandal där presidenten Moshe Katsav anklagas för att ha begått flera våldtäkter. Vad säger Talmud om förbrytelser likt dessa?

Den teokratiska statens president besitter ett högt symbolvärde. Ämbetet innehar det yttersta ansvaret för den dömande makten i Israel och kan därav benåda dödsdömda. Presidenten utför en lång rad av ceremoniella uppgifter inom ramen för den ”demokratiska” teokratin.

Den person vilken iklär sig detta ämbete i judestaten har således ett tungt moraliskt ansvar, inte bara inför den samlade israeliska allmogen, utan också inför den fallna värld bestående av gojer vilken omger det ”utlovade” landet. Att den 60-årige presidenten Moshe Katsavs okuvliga sexuella luster är en pinsamhet för den samlade internationella judenheten, är alltså uppenbart.

Trots de ytterst osmakliga och snuskiga detaljerna i denna sexskandal, vilka flitigt rapporteras i den judiska pressen, så vill inte Nationellt Motstånd ge Moshe Katsav som person några moraliska pekpinnar. Ty varje folk står som ett etniskt subjekt ansvarigt inför sina medlemmar, så är naturens objektiva och obevekliga lagar. Må alltså judarna själva ”kasta första stenen” i Katsavfallet. Vad NM däremot vill drista sig till är ett litet tankexperiment, med utgångspunkt i Katsavs förmodade excesser a là Clinton.

Då allt talar för att det är judiska kvinnor som ingår i Katsavs stab (att den strikt etnocentriska staten skulle tillåta enkla gojer i sin presidents stab torde vara uteslutit) som blivit utsatta för dennes handlingskraftiga gubbsjuka, så regleras deras sexuella förbindelser av den judiska religionens heligaste urkund, den Babyloniska Talmud. Talmud är väldigt tydlig i sitt fördömande av alla sexuella relationer utanför äktenskapet. Äktenskapsbrott räknas som en av semiternas tre dödssynder. Dock drar den, i all sin oändligt finslipade pedantiskhet, en tydlig gräns på straffskalan mellan en judisk man som har utomäktenskapliga sexuella förbindelser med en judinna och med en kvinnlig goj, det vill säga en icke-jude.

Den välkände och av judarna högt ärade rabbinske auktoriteten Maimonides, skriver i sin mångsidiga kommentar till Talmud, vilken citeras i Talmudencyklopedin under uppslagsordet ”goj” följande citat: ”Om en jude har samlag med en ickejudisk kvinna, vare sig hon är ett tre års barn eller en vuxen, vare sig hon är gift eller ogift, och även om hon är minderårig, endast nio år och en dag gammal –måste hon dödas, liksom ett djur, eftersom han med avsikt hade samlag med henne och eftersom det var genom henne som en jude råkade i svårigheter…” Enligt samma källa ska den judiske förövaren, vilken kan ha förgripit sig på en minderårig icke-jude, däremot inte dödas, vilket vore praxis om kvinnan däremot varit en judinna, utan enbart pryglas.

Så tillbaka till NM:s ponerade tanke och låt judestatens president Katsav förvandlas till en pedofil vars offer istället för tjänstgörande judinnor i Knesset, varit värnlösa småflickor i ett palestinskt flyktingläger på Gazaremsan. Vilket straff skulle han då dömas till av den judiska så ”upphöjda” religiösa traditionen?


  • Publicerad:
    2006-10-18 00:00