MATFÖRSÖRJNING 11 000 ton insektsprotein per år ska med början nästa år produceras i Enorm Biofactorys nya anläggning, vars färdigställande nu säkrats ekonomiskt.

Under nästa år kommer Enorm Biofactory (EB) slå upp portarna till Danmarks första, tillika Nordens största kommersiella produktion av insekter. Projektet möjliggörs av en rad stora aktörers gemensamma tresiffriga miljonsatsning. I projektbeskrivningen framhålls att ”en ny alternativ proteinkälla” här adderas till ”den gröna omställningen av lantbruket”. Enorm Biofactory har i sin jakt på finansiering av projektet nu slutit avtal omfattande 370 miljoner kronor. Danska lantbrukarägda DLG-koncernen framträder som en betydande aktieinnehavare samt även som mottagare av stora delar av de 11 000 ton insektsprotein per år som förväntas komma levereras. Andra viktiga finansiärer av projektet är Danmarks gröna investeringsfond och Nykredit Bank.

Carsten Lind Pedersen, grundare av och delägare i EB, menar att de nu slutna finansieringsavtalen säkrar verksamhetens fortsatta utveckling.

— …Tillsammans med DLG och de övriga investerarna och långivarna får vi ett ”dreamteam” med starka synergier som kommer att sätta turbo på EB:s tillväxt och lönsamhet, säger Pedersen till branschtidningen Svenska Foder.

Uttalad ambition: Investera i ”alternativa proteinkällor”

DLG-koncernen har de senaste åren satsat stort på så kallade alternativa proteinkällor. För närvarande bygger man en ärtfabrik i Tyskland, och i fjol startade man upp en produktion av gräsproteiner i Vestjylland. Koncernens vd, tillika styrelsemedlem i DLG, Jesper Pagh ser EB som en naturlig kollega i jakten på lokalproducerade proteiner.

-Alternativa proteinkällor i fodret är en av de helt centrala nycklarna till att hjälpa lantbrukaren utveckla en mer klimateffektiv produktion. Med investeringen i EB får vi en innovativ och engagerad medspelare, som kan leverera lokalproducerat protein av hög kvalitet, något som lantbruket har behov av, säger Pagh till tidningen.

En rad vetenskapliga studier framhåller insektsproteiner i djurfoder som en veritabel framtidsbransch. Inom fiskeindustrin har fenomenet redan slagit igenom stort. Dessutom anses det finnas det stor potential för den här typen av proteiner i foder för fjäderfä och smågrisar.

– Vi kan se att utvecklingen och kunskapen som finns kring insektsproteiner växer explosivt för tillfället. Det är därför DLG gärna tar på sig ledartröjan, för vi är övertygade om att vi bara har sett toppen av isberget vid den potential som insektsområdet har, säger Pagh till den svenska branschtidningen Svenska Foder.

Sedan tre år är EB engagerat i uppförandet och utvecklandet av en pilotanläggning i Hedensted där de effektivaste metoderna för förädling och tillväxt av insekter utarbetas och renodlas. Med den nya produktionsanläggningen färdigställd och i full drift kommer EB kunna framställa 100 ton larver om dagen, vilket uppges motsvara cirka 11 000 ton insektsprotein om året.