VÄNSKAPSBAND. Nordiska motståndsrörelsen i Danmark och den tyska nationella, socialistiska och revolutionära organisationen Der Dritte Weg möttes nyligen i Danmark för utväxling av fanor och vänskapsceremoni.

Nordiska motståndsrörelsen i Danmark mötte nyligen den tyska nationalrevolutionära och socialistiska organisationen Der Dritte Weg i Faaborg på Fyn. Sedan tidigare finne en god kontakt mellan Der Dritte Weg och Nordiska motståndsrörelsen i de övriga nordiska länderna, och nu skulle broderskapsbandet även bindas med den danska avdelningen.

Der Dritte Weg har i sin nuvarande form existerat sedan 2013, men då en stor andel av medlemmarna, och ideologin som ligger bakom rörelsen, har sitt ursprung i andra liknande rörelser som i Tyskland förbjudits av staten och upplösts, har rörelsen rent inofficiellt många år av kamp i ryggen.

Rituellt och traditionsbundet
Mötet med Der Dritte Weg kan beskrivas som rituellt och traditionsbundet. De två organisationernas utsända medlemmar möttes i den vackra sydfynska naturen vid Pipstornsskogen i Faaborg. Mitt bland gravar och stenrösen hade Nordiska motståndsrörelsens medlemmar ställt upp med Tyrrunefanor, då Der Dritte Wegs sjutton utsända representanter mötte upp i samlad trupp.

De två organisationernas fanor kompletterade varandra väl i den gröna ekskogens omgivningar. Efter att alla hade hälsat på varandra ställde man upp varpå tyskarna höll ett rituellt tal.

Talen hölls på tyska av Der Dritte Wegs Julian Bender och Tony Gentsch och ekade i skogens djup. Det var ett vänskapstal som markerade broderskapsbandet och den gemensamma inriktningen för Der Drite Weg och Nordiska motståndsrörelsen. Man läste även upp brev från danska frivilliga i Waffen SS, varefter man utväxlade fanor. Som symbol för den gemensamma kampen för blod och jord överräckte Der Dritte Weg till Nordiska motståndsrörelsen tre påsar innehållande en liten del av Tyskland i form av jord från det västliga, det sydliga och det centrala delarna av landet.

Der Dritte Wegs fana överräcks till Nordiska motståndsrörelsen.

Läderpåsar med tysk jord överräcks och symboliserar den gemensamma kampen för blod och jord.

Vänskapsgåva från Der Dritte Weg i form av påsar med jord.

Der Dritte Wegs fana.

Efter den rituella ceremonin började de församlade att samtala och lära känna varandra, innan de båda grupperna lämnade Pipstornsskogen och begav sig till Faaborg hamn. Här låg Der Dritte Wegs båt förtöjd, som hade fört dem från tyska Kiel till Faaborg. De blev mycket samtal, skratt och delande av erfarenheter rund bordet på däck, för där bjöds det på middag.

Efter middagen fortsatte samtalen i drygt ett par timmar, innan man mot slutet av kvällen tog ett gruppfoto. Sedan tackade Nordiska motståndsrörelsens utsända medlemmar för det trevliga mötet och lämnade båten.

Vänskap mellan Motståndsrörelsen i Danmark och Der Dritte Weg har nu skapats och båda organisationer ser framemot fler möten och samarbeten i framtiden.

Bilder från mötet

Ursprungligen publicerat på Nordfront.dk.


  • Publicerad:
    2018-06-07 10:16