TYSKLAND. Drygt 200 nationella socialister från Der Dritte Weg genomförde den 17 februari en lyckad minnesmanifestation i Nordhausen. En av Nordfronts utrikeskorrespondenter var på plats.

Foto: Der Dritte Weg.

Det tyska nationella, revolutionära och socialistiska partiet Der Dritte Weg har sedan grundandet satsat på kontinuitet och framåtanda i sin kamp. Traditionsenligt genomförde partiet därför sin årliga minnesmanifestation ”Ett ljus för Dresden”, där man varje år genomför en stilla och andaktsfull demonstration någon av de många städer som under andra världskriget föll offer för bombförintelsen av tyskarna i demokratins namn.

Der Dritte Weg påminner med denna årliga marsch om det ofattbara lidande som drabbade befolkningen i Dresden och de otaliga andra städer som terrorbombades och lyfter därigenom också fram deras krav på att införa en nationell minnesdag till ära för offren för de allierades terrorbombningar. I Nordhausens fall dödades under de våldsammaste anfallen den 3-4 april 1945 runt 9 000 människor och hela innerstaden, däribland sjukhus och kyrkor, totalförstördes av 2 400 ton bomber.

Nytt för i år var att partiets aktivister, med hjälp av bland annat en motståndsman, bokstavligt talat bar ljuset för Dresden vidare genom att facklor bars från Würzburg till Nordhausen. I Würzburg hölls för övrigt förra årets minnesmarsch där bland annat Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg talade. Foto: Der Dritte Weg.

Efter ett inledande anförande startade demonstrationen med sorglig klassisk musik och trummor, följt av facklor och fanbärare i centrum av staden. Kommunister och andra folkförrädare hade också samlats i närheten och ropade någon form av hyllning till Arthur Harris, även kallad ”Bomber Harris”, som kommer gå in i historien som en av världens blodtörstigaste krigsförbrytare. Bortsett från små grupper av frihetshatare syntes det efter inledningen dock knappt till några motdemonstranter. Det de röda lyckades med är dock förmodligen att öka hatet mot dem bland civilbefolkningen då de klottrat ner stora delar av staden och många husfasader med patetiska budskap som ”kärlek åt alla, utom för er” och felvända överkryssade hakkors. Positivt var att flertalet lokala invånare under marschens gång anslöt sig i leden och även många tummar upp syntes, samt korta instämmande biltut kunde höras.

Demonstrationen når sin första halt. Foto: Nordfront.se.

Framför stadens rådhus stannade demonstrationen så att tal kunde hållas. Den egentliga första halten skulle ske vid minnesstenen för stadens mördade invånare. Stadens förvaltning hade dock genom ett fulknep förhindrat detta genom att planera fällandet av två träd framför monumentet just denna dag. Att ärofyllt hedra sina förfäder krävde dock inte just den platsen då de en gång förstörda gatorna räckte till gott och väl för detta ändamål. Tal hölls här bland annat av Julian Bender som hälsar att han ser fram emot att om senast tre år besöka Sverige när hans olagligt utfärdade inreseförbud gått ut, men att han gärna kommer tidigare om vi segrat innan dess.

Efter talen gick marschen åter till startpunkten där fler anföranden hölls och dikter lästes upp. Här talade bland annat partiets ordförande Klaus Armstroff om hur de officiella offertalen i Dresden i propagandasyften har skruvats ner till en bråkdel av det sanna antalet döda. Tillslut hölls en tyst minut som avrundades med simulerade ljud av flygplan och bombnedslag. Till dessa ljud ropades flertalet förintade städers namn upp efter vilka deltagarna högt ropade ”hier” (närvarande). De döda kräver att vi minns dem och deras offer skall för evigt inspirera oss att kämpa för den rättvisa saken och vårt folks överlevnad.

Fürs Vaterland, bereit, Fürs Volk, bereit, Für die Heimat, bereit!

/Erik


  • Publicerad:
    2018-02-21 19:10