MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Mycket har hänt med Motståndsrörelsen i Norge den senaste tiden. Organisationen växer och får allt bättre struktur. Vi har varit i kontakt med Norska motståndsrörelsen ledare.

frontbild

Hej, Haakon! Är allt bra med dig?
Hej! Jodå, allt är bra med mig. Fullt upp med kamparbete som vanligt!

För de läsare som inte känner dig, vill du berätta vem du är och lite om dig själv?
Jag är en man på 35 år med sambo och hund. Både min sambo och jag är aktiva i organisationen. Hon som aktivist och skribent och jag som ledare för Norska motståndsrörelsen och chefredaktör för Nordfront.net.

Av praktiska skäl är vi för närvarande bosatta i Sverige. Eftersom jag därför inte kan vara aktiv på gatan i Norge försöker jag istället komplettera min ledar- och redaktörsuppgift med att bidra så mycket jag kan i Sverige med både lokal aktivism och deltagande på större aktiviteter.

Grangesberg-2

Norska motståndsrörelsen har varit verksamma nu i drygt tre år och har sakta men säkert växt och tagit nya kliv framåt. Tycker du att utvecklingen gått som önskat och förväntat?
I början hade jag inga förväntningar alls. Jag anslöt mig som en vanlig medlem och med tiden blev jag aktivist. Jag tog ansvar och arbetade hårt och blev efter ytterligare en tid utnämnd som ledare för Motståndsrörelsen i Norge.

Vi har sedan starten arbetat målmedvetet för att bygga upp Motståndsrörelsen och Nordfront i Norge. Jag tycker vi har lyckats bra på bägge områdena och att vi utvecklas hela tiden.

Vad jag önskar och vad som är realistiskt är två helt olika saker. Vår önskan, vision och slutgiltiga mål är ett fritt och enat nationalsocialistiskt Norden. Jag försöker, i egenskap av ledare, att styra organisationen i rätt riktning och arbeta hårt och kompromisslöst för att vi ska nå våra mål.

Det har tidigare varit en rejäl hets mot organisationen från PST (Norges motsvarighet till SÄPO) och media. De har gått rätt hårt åt både dig och andra medlemmar. Hur ser situationen ut idag?
Jo, kampen har krävt sina offer. Man kan dock inte ge sig ut i strid utan att förvänta sig det!

Lokalmedia skriver om oss av och till men rikspressen undviker oss och försöker istället att ge oss så lite publicitet som möjligt.

PST försöker ibland att kontakta medlemmar för att få in de på ”samtal”, men annars har vi inga problem med dem i nuläget.

Hur är annars klimatet som nationalsocialist i Norge? Upplever ni att det finns ett folkligt stöd för våra visioner?
Absolut! Vi mottar rätt så ofta e-post med stöd och uppmuntrande ord från läsare och personer som tagit emot vår propaganda. Vi ökar i antalet aktivister och stödmedlemmar, vi får fler läsare till hemsidan och fler kommentarer till våra artiklar. Tröskeln för att faktiskt ta steget och vilja ansluta sig till oss är betydligt lägre nu än vad den var för bara något år sedan. Saker och ting går alltså framåt!

En tydlig skillnad gentemot Sverige är att Norge ”ockuperades” av Tyskland under andra världskriget. Hur tror du det påverkar er kamp idag?
Bland de äldre, som har levt under ockupationen, är inställningen till oss i stort sett bra. De har sett verkligheten med egna ögon och har därför inte blivit lika påverkade av fiendens propaganda. I generationen efter är de flesta så intensivt utsatta för propaganda och indoktrinering att de kan vara direkt fientliga. De yngre generationerna upplever vi som mer öppna och mottagliga. Det är alltså bara generationen efter ockupationen som är svårare att nå fram till.

Fremskrittspartiet, som kanske kan vara att jämföra med Sverigedemokraterna i Sverige, har länge varit ett etablerat parti i Norge. Tror du att deras existens och framgångar underlättar eller försvårar ert arbete på något vis?
De har till en viss del öppnat upp samhällsdebatten för invandringskritik och gjort det lättare för vanligt folk att yttra sina åsikter utan att bli stämplade som rasister eller nazister. De är dock inget egentligt alternativ. De har inga intentioner om att stoppa invandringen till Norge utan är bara ”kulturnationalister”.

För många invandringskritiker som faktiskt har en önskan om att stoppa invandringen och bevara det norska folket så kan partiet locka med sin, till viss del, invandringskritiska retorik. Således fungerar de som en säkerhetsventil för systemet som oavsett Fremskrittspartets framgångar kan fortsätta sin destruktiva politik.

Precis som SD i Sverige alltså. Till något helt annat. Den senaste tiden vet jag att det tagits rejäla kliv framåt och att organisationen strukturerats upp i Norge. Vill du berätta lite mer om detta?
Vi har kommit så långt att vi har upprättat fyra motstandsreden (Nästen). Rede 1 -Østlandet, Rede 2 – Sørlandet, Rede 3 – Vestlandet och Rede 4 – Midt-Norge, är nu alla operativa med egna Redeschefer. Det är nu bara Nord-Norge, Rede 5, som kvarstår att struktureras upp, men det är på gång även där.

Etableringen av motstandsredene var ett viktig steg för Norge. Duktiga aktivister har bevisat sig och fått större ansvar i organisationen med chefsposter.

Kommer motstandsredena att fungera snarlikt som de svenska nästena?
Än så länge är redena i etableringsfasen och cheferna är relativt nya på sina positioner, men jag har full tilltro att de kommer klara de nya uppgifterna och ansvaren galant. På sikt när de kommit igång ordentligt är tanken att det ska fungera ungefär som i Sverige.

Snygg propaganda har ni producerat också, jag gillar verkligen de nya Horst Wessel-affischerna. Vad är tanken med dessa? Kommer vi få se de i fortsättningen också eller var det en engångsgrej?
Exemplet du hänvisar till var ett test, men tanken är att skapa en serie med affischer som är tillgängliga för nedladdning. Affischerna kommer ha fokus på historiska personer som har haft betydelse för vår rörelse, vår politik, vår historia osv.

Affischerna ska ha en bild på en sådan person och även innehålla en QR-kod med en länk till en artikel om personen på Nordfront.

Denna något ovanliga propaganda riktar fokus mot viktiga personer och ger dessutom förhoppningsvis organisationen och hemsidan uppmärksamhet.

Bilde1629

Jag har förstått att er ”gör det själv” propagandasida är populär och fungerar bra. Vill du berätta mer? Vad är det för något och varför finns den?
Det är en sida där man själv kan ladda ner och skriva ut flygblad och affischer m.m. för att distrubera. Från början skapades sidan eftersom vi inte har lika stora resurser som ni har i exempelvis Sverige. Men det har också kommit att bli en bra sida för att få ut högaktuell propaganda snabbt och för att testa ny propaganda innan man lägger resurser på att trycka den proffesionellt.

Norska motståndsrörelsen är nog annars fortfarande för många av våra läsare förknippat med den offentliga aktiviteten i Trondheim år 2012. När får vi se en favorit i repris?
Torgmötet i Trondheim var bra på många sätt men det var också på sätt och vis ett kanske för stort steg för Norge att ta vid den tiden. Organisationen var ung och våra medlemmar hade i stort sett ingen erfarenhet. Det efterföljande mediala trycket var också något vi norska medlemmar hade dålig erfarenhet kring.

Men aktionen satte Norska motståndsrörelsen på kartan och gav oss mycket uppmärksamhet och publicitet. Någon ”repris” blir det inte, men fler torgmöten och offentliga aktiviteter kommer det att bli eftersom vi är mycket bättre förberedda på detta nu än vi var för två år sen.

Hur tycker du att det nordiska samarbetet fungerar i Motståndsrörelsen? Har ni bra kontakt med kamrater från Sverige, Finland och Danmark?
Det fungerar utmärkt! Vi arbetar tillsammans som en verklig nordisk organisation. Samarbetet mellan just Sverige och Norge är i särklass. Förutom redaktionellt samarbete reser aktivister från Norge regelbundet över till Sverige för att delta på olika aktiviteter liksom att svenskar varit i Norge när det behövts.

Inte bara Norska motståndsrörelsen går framåt med storsteg utan även Nordfront.net blir hela tiden en bättre sida. Uppdateringsfrekvensen blir högre och ni blir en mer seriös konkurrent till den etablerade median i Norge. Ökar läsarantalet också?
Ja, jag är väldigt stolt över vår hemsida. Vår redaktion växer och har fått mer erfarenhet och vi blir bättre och bättre på att utföra vårt arbete. Antalet läsare ökar absolut. Tyvärr reflekteras det inte alltid i antalet kommentarer, då vissa verkar frukta att kommentera på en hemsida som vår. Dock håller även detta på att förändras då vi har börjat att se fler kommentarer från nya trogna läsare.

Det låter mycket bra! Är det något övrigt du vill tillägga innan intervjun avslutas?
Jag vill tacka dig för intervjun och sedan avsluta med ett citat från Motståndsrörelsens aktivisthandbok som har följt med mig sedan dagen jag gick med:

”Var radikal, var principfast, var absolut, var det som borgerligheten kallar för en extremist: Offra dig själv utan betänksamhet och utan beräkning, acceptera inte det de kallar ´livets realiteter´och agera på ett sådant sätt att du aldrig blir accepterad av en sådan sorts ´liv´, överge aldrig kampens princip.”
Julius Evola

Stort tack Haakon Forwald och lycka till i framtiden Norska motståndsrörelsen! Vill du som läsare se vad de nya Motstandsredena åstadkommer, men också för att ta del av en hel del artiklar och nyheter som inte publiceras på Nordfront.se, bör du se till att lägga in även Nordfront.net bland de sidor du besöker regelbundet!


  • Publicerad:
    2014-03-23 23:53