STORBRITANNIEN Hovrätten river upp kontroversiellt domslut i tingsrätten som förbjuder ”genusbehandling” av minderåriga: Läkare tillåts nu förskriva ”pubertetsblockerare” till barn

En Appeals court (motsvarande ”hovrätt”) i Storbritannien har nu fastslagit att minderåriga inte saknar kapacitet att ge ett välgrundat samtycke rörande medicinsk behandling med syftet att försena könsmognadens inträde.

Under fredagen upphävde hovrätten en dom av tingsrätten från förra året, som fastslog att minderåriga (unga under 16 års ålder) saknar förmågan att ge välgrundat samtycke till behandling som syftar till könsbyte.

Det ursprungliga fallet drevs av Keira Bell, som menade att läkarna borde ha ifrågasatt henne mer när hon i unga år efterfrågade pubertetsblockerare.

Under fredagen dömde emellertid hovrätten enligt ett överklagande från Tavistock Trust, som driver Storbritanniens enda ”genusidentitetsklinik” för unga britter – och ogiltigförklarade därmed domslutet från förra året.

I domen betonas ”läkarens ansvar”

Domare vid hovrätten uppger sig i domen ha insett frågans ”svårighet och komplexitet”, men betonar samtidigt att ”det är upp till läkarna att tillämpa hovrättens dom – med vetskap om hur viktigt det är att beslutet om samtycke är korrekt taget, och i enlighet med de speciella individuella omständigheterna”.

I sina skriftliga slutsatser understryker rätten att läkare förväntas ägna ett ärende stor omsorg innan man rekommenderar en ung patient att genomgå behandling, samt att man försäkrar sig om att både föräldern och barnet är medvetna om ”den föreslagna behandlingens för- och nackdelar”.

Rätten påpekar även att läkare lyder under ett reglemente och är utsatta för granskning, och medan några därvid tidigare kan ha kommit till korta, så har detta faktum inte gjort deras verksamhet olaglig.

National Health Service (NHS), den organisation som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien, föreskriver ”genusidentitetsbehandling” för barn som lider av ”könsdysfori”.

Denna behandling inkluderar användandet av pubertetsblockerare – läkemedel som undertrycker kroppens naturliga utsöndring av könshormoner.

I december 2020 fastslog tingsrätten att barn under 13 års ålder ”med all sannolikhet” är oförmögna att ge ett välgrundat samtycke, och man fortsatte att det är ”kan betvivlas starkt” att de heller vid 14-15 års ålder är rustade att fatta detta livsavgörande beslut.

Ångrar sig

Ovan nämnda Bell, nu 24 år gammal, började ta pubertetsblockerare vid 16 års ålder. Hon har förklarat att hon nu djupt ångrar sitt ”brådmogna” beslut.