ISRAEL En amerikansk jude greps förra veckan efter att ha vandaliserat en Kristusstaty i den historiska gisslandekyrkan. Enligt munkarna som har hand om kyrkan har judiska attacker mot kristna och kristna helgedomar ökat drastiskt under de senaste veckorna.

Nordfront rapporterade i början av januari om en judisk skändning av en kristen kyrkogård i Jerusalem där flera palestinska martyrer vilar. Experter talade redan då om en trend med ökat judiskt våld mot kristna efter Benjamin Netanyahus återkomst som premiärminister i Israel.

Nu har en amerikansk jude som besökte Israel som turist gripits efter att ha attackerat den historiska gisslandekyrkan i Jerusalem, skriver Life Site News. Kyrkan är viktig för palestinska katoliker och påstås stå på samma plats där Jesus ska ha pryglats av romerska soldater innan korsfästelsen.

Enligt franciskanermunkar från klostret ”Heliga landets väktare” – som har hand om kyrkan – ska juden ha kastat omkull en Jesusstaty och bajsat på statyns ansikte innan han omhändertogs av helgedomens dörrvakt i väntan på polis.

Enligt munkarna ska man ha upplevt en eskalerande trend de senaste veckorna av att judar går in till Jerusalems kristna kvarter för att attackera turister och begå vandalism. Munkar berättar att judarna ”kastar stolar, bort och glas och förvandlar de kristna kvarteren till ett slagfält”.

I ett uttalande skriver munkarna:

Vi följer med oro och fördömer starkt denna växande serie av allvarliga hatattacker och våld mot vår kristna gemenskap i Israel. Det är inte en slump att legitimeringen av diskriminering och våld i den offentliga debatten och det nuvarande politiska klimatet i Israel också leder till handlingar utifrån hat och våld mot vår kristna gemenskap.