INRIKES. Justitieminister Morgan Johansson hoppas nu på att locka fler till polisyrket med löften om utökad kroppsvisitation och ökade chanser till högre skadestånd vid ”allvarlig kränkning”. 

Ifjol tillsattes den så kallade blåljusutredningen, vilket är ett uppdrag som föreslår skärpta straff för dem som attackerar personal från polisen, räddningstjänsten eller ambulanssjukvården. På torsdagens regeringssammanträde lades däremot ytterligare två punkter till i uppdraget.

Den första punkten är gällande rätten till ekonomisk ersättning när exempelvis en polis känner sig ha blivit utsatt för en så kallad allvarlig kränkning.

– Det är viktigt att vi ökar respekten för poliser och deras arbete. Man ska veta att om man ger sig på poliser så riskerar man både ett ordentligt straff men också att få betala ersättning till den enskilde polisen. Det ska inte råda någon tvekan om det, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Den andra punkten är gällande en utredning till att utöka polisers rätt att kroppsvisitera personer som kallas till förhör.

Johansson säger vidare att han tror att ett stärkt regelverk också är viktigt för att göra polisyrket ”mer attraktivt”. Han har även förhoppningar om att fler kommer att vilja blir poliser i och med detta, då det råder en stor personalbrist inom yrket för tillfället.

Källa:
Polisen ska få kroppsvisitera fler 


  • Publicerad:
    2017-12-22 09:00