AKTIVISM. Under lördagen strålade aktivister från tre olika nästen ihop för att först dela ut flygblad i Halmstad och för att sedan avsluta dagen med en utbildning tillsammans.

Dagen började i Halmstad där Näste 2, 3 och 7 samlades för att dela ut flygblad på Halmstads gågata. En stor banderoll med budskapet ”STOPPA FOLKUTBYTET” vecklades ut på torget och syntes även för de som tog bussen från Stortorget. Fastän att vädret inte var på topp så rörde sig många människor runt centrum. Diskussioner uppstod med sympatisörer såväl som meningsmotståndare. En meningsmotståndare försökte slå undan en kamera men snubblade helt plötsligt, antagligen på grund utav den ojämna kullerstenen och sågs inte igen.

Bemötandet från ortens invånare var överhängande civiliserat även från de politiska motståndarna som berättade att de skulle ändå ta hem flygbladet för att läsa vad vi hade skrivit. De som var sympatiska till organisationen tackade för det arbete organisationen lägger ner och förfasades över det faktum att i framtiden så kommer inte vita människor vara i majoritet i Sverige längre om inte folkförrädarna bytas ut.

Efter mer än en timmes utdelning i det blåsiga Halmstad så satte sig gruppen i bilarna och körde till samlingslokalen där maten hade börjat förberedas. Efter maten vart uppäten i glatt sällskap satte sig gruppen i en ring för dagens utbildning. Flera diskussioner hölls inom gruppen där flera aktivister gav sina åsikter samt tips och tricks till de övriga deltagarna om dagens ämne.


  • Publicerad:
    2020-02-16 09:00