RAS. Afrikaner med diabetes kan behöva behandlas annorlunda.

Diabetes är en sjukdom som normalt klassas in i två kategorier. Diabetes typ 1 beror på insulinbrist på grund av avsaknad av insulinproducerande celler, medan diabetes typ 2 beror på att kroppen är resistent mot insulin.

Men det finns även en tredje form av sjukdomen som kallas Flatbush-diabetes. Den stammar från det till 88 procent svarta distriktet East Flatbush i New York och drabbar framförallt medelålders och överviktiga män med afrikanskt ursprung.

Överläkare Åke Sjöholm, docent och överläkare vid Gävle sjukhus, säger att personer med Flatbush-sjukdomen lätt feldiagnostiseras som typ 1-fall.

— Läkarna på hälsocentralerna känner i allmänhet inte till att den här diabetestypen finns och har därför inte ställt rätt diagnos på patienterna, säger han.

Flatbush-diabetes behöver inte behandlas med insulinsprutor livet ut utan patienterna klarar sig med insulin i tablettform. Efter ett tag startar nämligen den egna insulinproduktionen.

— Den som fått fel diagnos riskerar att helt i onödan ta insulinsprutor livet ut. Förutom att det kan vara jobbigt och besvärligt för patienterna, ger insulinbehandlingen också biverkningar, säger Åke Sjöholm.

Källa:
Flera fall av ”okänd” afrikansk diabetes


  • Publicerad:
    2019-11-26 19:00