UTRIKES. Pakistan repatrierar hundratusentals afghaner med stöd av FN:s flyktingorgan UNHCR. En politik som får kritik från Human Rights Watch.

Den pakistanska regeringen har i veckan återupptagit repatrieringen av landets afghanska flyktingar efter ett kortare vinteruppehåll. Politiken förs med stöd av ett program från FN:s flyktingorgan UNHCR där de återvändande afghanerna bland annat tilldelas 200 dollar i ekonomiskt stöd.

Under 2016 blev Pakistan av med runt 380 000 av landets cirka 1,5 miljoner registrerade afghaner. Några av dessa har bott i landet sedan Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979.

UNHCR poängterar noga att programmet verkar för att återvändandeprocessen ska vara ”frivillig, gradvis och äga rum under säkra och värdiga förhållanden”. Trots detta har den pakistanska regeringens politik fått kritik från den så kallade människorättsorganisationen Human Rights Watch som menar att massrepatrieringen påskyndas genom olika former av ”hot och tvång”. En kritik som UNHCR slår ifrån sig.

Huruvida UNHCR kommer att vara lika behjälpliga med återvandringen av till exempel icke-vita ifrån en framtida nordisk stat återstår att se.

Källa:
Pakistan resumes repatriating Afghan refugees despite criticism


  • Publicerad:
    2017-04-05 20:45