INRIKES Under gårdagen brände Rasmus Paludan en koran i Uppsala, där han jagades bort från moskén av arga invandrare.

Under gårdagen brände Rasmus Paludan som utlovat koranen i Sverige. Utanför moskén i norra Uppsala gick det vilt till när han tillsammans med några kamrater skulle bränna muslimernas heliga skrift.

Tillsammans angriper ett antal arga invandrare bilen Paludans sällskap färdas i. En av dem hoppar på framrutan och en annan hänger kvar på motorhuven när bilen körs iväg.

Senare brändes även en koran i Stockholm samtidigt som Socialdemokraterna firade första maj. Paludan intervjuades då av den SD-närstående kanalen Riks.