Dagens datum 10 juni: Paul Schultze-Naumburg föddes den 10 juni 1869. Han var en tysk arkitekt, konstteoretiker, målare, naturskyddskämpe och nationalsocialist.

Naumburg_far_mor

Paul Schultze-Naumburg föddes den 10 juni 1869 i den lilla byn Almrich strax utanför Naumburg i den tyska provinsen Sachsen. Hans föräldrar var Gustav-Adolf Schultze, en porträttmålare och Emma född Lienemann.

När den unge Paul gick i skolan lade han till Naumburg efter sitt efternamn då familjen kom därifrån, detta för att det fanns fler elever med efternamnet Schultze i klassen. Efter skolgången fortsatte han använda Naumburg i namnet och det blev sedermera en del av hans efternamn. Schultze-Naumburg skulle genomgå flera konstskolor och även studera arkitektur.

Efter konststudier i Karlsruhe flyttade han till München 1894 där han startade en målarskola. Han gick där med i Münchener Secession, en grupp av konstnärer som bildat en egen alternativ sammanslutning som alternativ till det statligt stödda och konservativa konstnärsförbundet.

Från 1894 var han redaktör för tidskriften Der Kunstwart i vilken han skrev artiklar om konst, arkitektur och relaterade ämnen. 1897 flyttade han vidare till Berlin där han startade en ny konstskola. Även i Berlin anslöt han sig till den alternativa gruppen av konstnärer i Berliner Secession.

1901 publicerades hans bok Die Kultur des weiblichen Körpers als Grundlage der Frauenkleidung, en bok som bidrog till att få bort den kvinnliga korsetten och där Shultze-Naumburg argumenterade för en mer naturlig kvinnoklädsel. Tillsammans med andra konstnärer, däribland sångerskan och designern Anna Muthesius, arbetade han med att reformera den kvinnliga klädedräkten.

saaleck2

Saalecker Werkstätten.

Samma år flyttade han till Saaleck där han skapade Saalecker Werkstätten GMBH som var verksamt inom konst, arkitektur och formgivning. Många tyska konstnärer, formgivare och arkitekter skulle arbeta där genom åren. Och idag är den lilla by Schultze-Naumburg skapade kulturminnesmärkt och museum.

Schultze-Naumburg var också en av grundarna till Deutscher Werkbund, som var ett förbund av tyska konstnärer, formgivare och arkitekter som strävade efter att sammanföra konst, hantverk och industriproduktion till en konstnärlig och kvalitativ helhet. Denna rörelse har haft ett stort inflytande på modern design och arkitektur.

1904 grundande han, tillsammans med musikern Ernst Rudorff, Deutschen Bund Heimatschutz, en av Tysklands första naturskyddsorganisationer och var dess ordförande fram till 1913.

Från 1901 fram till 1917 gav han ut en bokserie under titeln Kulturarbeiten. Syftet med bokserien deklarerade han, var att verka mot den fruktansvärda förstörelsen av landet på alla kulturområden och visa på en alternativ väg för framtiden. Han inkluderade då hela kulturlandskapet, naturen och miljön.  De olika delarna behandlade olika områden som bostadshus, trädgårdar, landsbygd, byar och städer.

cecilienhof

Slottet Cecilienhof ritades i Tudorstil av Schultze-Naumburg åt kejsar Wilhelm II. Tyvärr skändades hans byggnadsverk då de verkliga krigsförbrytarna Churchill, Stalin och Roosevelt valde att mötas där under Potsdamkonferensen 1945 när de styckade upp Tyskland och Europa.

De tre sista delarna av Kulturarbeiten behandlade hela det tyska kulturlandskapet och hur det hade påverkats av människan. Han lät ofta jämförande bilder visa fram skillnaderna och påvisa den kulturella förstörelsen i kulturlandskapet. Genom detta ville han påverka läsaren att välja sida, att bestämma om något var vackert eller fult och etiskt rätt eller fel osv. Att t.ex. skapa ful arkitektur som inte var i samklang med den naturliga omgivningen var enligt honom inte bara att skända kulturlandskapet men också etiskt fel.

Schultze-Naumburgs hem i Saaleck blev en mötes- och tillhållsplats för konstnärer, arkitekter och andra kulturpersonligheter. Efter första världskriget skulle det också bli en samlingsplats för framträdande nationalsocialister. Richard Walter Darré ska ha skrivit sin bok Blod och jord under en vistelse hos Schultze-Naumburg. Där bildades också den sk Saaleck-cirkeln, en grupp bestående av ledande nationalsocialister som Richard Walter Darré, rasforskaren Hans F. K. Gunther och Wilhelm Frick med flera.

En sida med bildillustrationer ur Konst och ras som illustrerar degenererad konst.

En sida med bildillustrationer ur Konst och ras som illustrerar degenererad konst.

1928 publicerades hans bok Konst och ras. Där han slog fast att olika raser uttrycker sig konstnärligt på olika sätt. I boken för han aggressiv kritik mot dåtidens moderna konst som varande degenererad konst och ett uttryck för mindervärdiga raselement. Samma år grundade den nationalsocialistiska chefsideologen Alfred Rosenberg Kampförbundet för tysk kultur där Schultze-Naumburg blev prominent medlem.

1930 blev Schultze-Naumburg direktör för den statliga högskolan för byggnadskonst, bildkonst och hantverk i Weimar.

1938 valdes Schultze-Naumburg in i tyska riksdagen som nationalsocialistisk riksdagsman. En position han behöll ända fram till 1945. 1944 belönades han med medaljen Det tyska rikets örnsköld med inskriften ”den tyske byggmästaren”. Och samma år fördes han upp på Tredje rikets lista över ”de gudabenådade”, som en av de tolv mest betydande bildkonstnärerna i Tredje riket.

Efter kriget blev han av med sin pension och hans egendom beslagtogs. Paul Schultze-Naumburg avled 1949.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-06-10.


  • Publicerad:
    2017-06-10 00:41