ARKITEKTUR. Människor trivs bäst i gemytliga och idylliska miljöer, enligt en ny studie.

Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) har genomfört en studie för att se hur människor reagerar på olika typer av arkitektur.

— Städerna blir mer och mer ett marknadsföringsobjekt med Instagram-vänlig arkitektur. Men trivs lokalbefolkningen i områden präglade av dagens rådande stil och utformning, frågade sig NMBU-forskaren Kostas Mouratidis.

Att människor blir lyckligare av naturupplevelser och det som uppfattas som vacker omgivning är redan belagt av forskare. Detta gäller även för städers utformning, och då är det inte bara grönområden och växtlighet som påverkar utan även själva arkitekturen.

— Jag menar att politiker, stadsplanerare […] och arkitekter i större grad kan och bör veta mer om hur design och folks känslor av välmående hänger samman. Det tror jag våra resultat kan bidra till, menar Mouratidis som också påpekar att det rent estetiska går bortom människors åsikter.

Studien gick ut på att människor fick beskåda fyra betong-, glas- och stålbyggda gator och torg av ”modern” utformning präglade av minimalism, asymmetri och få utsmyckningar.

De fick även titta på fyra exempel på byggnader från 1800- och 1900-talet som präglades av symmetri, utsmyckningar, lokala traditioner samt att de var byggda av naturmaterial.

Deltagarna i studien fick sedan svara på hur deras första intryck var. Skalorna var från behaglig till obehaglig, spännande till tråkig, avslappnande till stressande, tryggt till otryggt, intressant till ointressant och aktivt till inaktivt.

Föga förvånande visade det sig att de traditionella typerna av arkitektur blev betydligt bättre mottagna än sina moderna konkurrenter.

”Moderniseringen” av exempelvis delar av Stockholms arkitektur skedde till stor del under överinsyn av stadens judiska finansborgarråd Hjalmar Mehr på 1960-talet.

”Vad är det för romantik i Nedre Norrmalm? Vasastan? Kungsholmen? […] Det fastighetsbestånd man har haft där har ju inte haft några estetiska arkitektoniska eller kulturhistoriska värden”, kommenterade Mehr dåtidens kritik mot honom.

Källa:
Folk flest trives ikke med moderne arkitektur
Hjalmar Mehr Wikipedia


  • Publicerad:
    2020-01-21 18:50