USA Tre pensionerade generaler skriver i en debattartikel att om Pentagon inte tar tag i situationen kan en stor del av den amerikanska militären göra myteri och starta ett inbördeskrig i samband med presidentvalet 2024. Som lösning anser man att den amerikanska militären ska rensa ut rebelliska republikaner ur sina led.

Nordfront har tidigare rapporterat om den ökande polariseringen i USA, där en majoritet av de som röstade på Donald Trump i förra presidentvalet och 41 procent av de som röstade på Joe Biden uttryckt att de gärna vill bryta sig ur USA och bilda en egen stat.

Många amerikaner anser också att motståndarsidan utgör ett så pass stort hot mot landet att man bör stänga ner deras medier och inskränka deras yttrandefrihet.

Nu har även de tre pensionerade generalerna Paul D. Eaton, Antonio M. Taguba och Steven M. Anderson gått ut i en debattartikel i Washington Post och varnat för att USA kan hamna i ett inbördeskrig ifall inte Pentagon ser till att ena landets beväpnade styrkor bakom Joe Biden.

Man tar bland annat upp det faktum att det fanns militärer bland de människor som stormade Kapitolium efter att Trump förlorade förra årets presidentval, samt att 124 pensionerade befälhavare öppet ifrågasatte presidentvalets giltighet.

”Mer nyligen, och kanske än mer oroande, vägrade brigadgeneral Thomas Mancino, som har befäl över Oklahomas nationalgarde, att lyda en order från president Biden om att samtliga medlemmar i nationalgardet ska vaccineras mot coronaviruset. Mancino menade att eftersom Oklahoma-gardet inte är federalt mobiliserat så är delstatens republikanske guvernör snarare än presidenten hans högste befälhavare”, skriver man vidare men pekar aldrig ut Biden-lojala militärer som något problem.

Att kommandokedjan fallerar över politiska linjer anser man är en grogrund för just myteri och i längden inbördeskrig. Generalerna målar upp ett scenario där Trump – eller en ”Trump-liknande figur” – vinner nästa val och utser egna befälhavare som endast lyder hans order och inte Bidens:

All militär personal svär en ed att beskydda den amerikanska konstitutionen. Men under ett ifrågasatt valresultat, med splittrade lojaliteter, kan vissa komma att följa order från en rättmätig överbefälhavare, medan andra kan komma att följa en trumpiansk förlorare. Vapen kan eventuellt inte vara säkrade beroende på vem som har ansvar för dem. I ett sådant scenario vore det inte långsökt att säga att en militär kollaps kan leda till inbördeskrig.

Därför anser man att Pentagon måste strama upp leden och att ”göra det väldigt tydligt” för alla och envar vem de ska följa order från. Generalerna vill dessutom att man ska inleda ett ”intensivt underrättelsearbete” med målet ett ”identifiera, isolera och avlägsna alla potentiella myterister” och genomföra övningar med ett scenario där det sker en folklig resning med stöd av en del av militären.

”Militären och lagstiftarna har belönats med efterklokhet nog att förhindra att ännu en uppresning sker 2024, men de kommer endast att lyckas ifall de vidtar beslutsamma åtgärder nu”, avslutar generalerna debattartikeln.